Organizační struktura

platná od 1. 1. 2024

Ředitel Národního archivu
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., tel. +420 974 847 292

Interní auditor
Ing. Vladimír Stáňa, tel.: +420 974 847 316
1/0

1. Kancelář ředitele
zástupce ředitele, Mgr. et Mgr. Karolína Šimůnková, tel.: +420 974 847 351
P+6/14 

2. Oddělení archivních fondů
do roku 1918 
Mgr. Jitka Křečková, tel. +420 974 847 837
P+11/2

3. Oddělení archivních fondů
z let 1918–1992
 PhDr. Zdeňka Kokošková, tel. +420 974 847 287
P+22/3

4. Oddělení fondů nestátní provenience
a archivních sbírek
Mgr. Jan Kahuda, Ph.D., tel. +420 974 847 396
P+11/5

5. Oddělení předarchivní péče a archivních fondů po roce 1992
Mgr. Jiří Jiráček, tel. +420 974 847 349
P+11/1

6. Badatelna a knihovna
Mgr. Tatiana Rohová, tel.: +420 974 847 254
P+7/7

7. Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Ing. Benjamin Bartl, Ph.D., tel.: +420 974 847 472
V+0/14

8. Oddělení digitálního archivu
a digitálních služeb
Mgr. Petr Zeman, tel.: +420 974 847 346
P+9/13