Organizační struktura

Ředitel Národního archivu
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., sekretariat@nacr.cz

Interní auditor
Ing. Vladimír Stáňa, vladimir.stana@nacr.cz

Oddělení fondů samosprávy a státní správy
do roku 1848 a církevních institucí
Mgr. Jitka Křečková, jitka.kreckova@nacr.cz

Oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 1848–1918
Mgr. Jan Kahuda, Ph.D., jan.kahuda@nacr.cz

Oddělení fondů státní správy z let 1918–1945
zástupce ředitele, PhDr. Zdeňka Kokošková, zdenka.kokoskova@nacr.cz

Oddělení fondů státní správy z let 1945–1992
Mgr. Zora Machková, zora.machkova@nacr.cz

Oddělení kontroly výkonu spisové služby,
fondů státní správy po roce 1992
a elektronických dokumentů
Mgr. Petr Zeman, petr.zeman@nacr.cz

Oddělení fondů nestátní provenience
a archivních sbírek
 PhDr. Jiří Křesťan, CSc., jiri.krestan@nacr.cz

Oddělení foto-, fono-, kinodokumentů
a služeb veřejnosti
 PhDr. Emilie Benešová, emilie.benesova@nacr.cz

Knihovna
Mgr. Eva Uzlová, eva.uzlova@nacr.cz

Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Ing. Benjamin Bartl, Ph.D., benjamin.bartl@nacr.cz

Oddělení ekonomicko-provozní
Ing. Petr Chajma, Ph.D., MBA, petr.chajma@nacr.cz