Katalogy knihovny

V elektronickém katalogu knihovny naleznete zpracovanou část fondu, ze které si můžete online objednávat. Pro dohledání dalších publikací se můžete informovat na adrese knihovna@nacr.cz.

Digitální knihovna nabízí online studium publikací, novin a časopisů od 1. poloviny 19. století.

Knihovna Národního archivu spolupracuje s Historickým ústavem AV ČR na vytváření Souborného katalogu Bibliografie české a slovenské historiografie, kde garantuje sekci Bibliografie českého archivnictví, která je zaměřena na českou vědeckou a odbornou knižní produkci v oblasti archivnictví.

V Manuscriptoriu naleznete 136 digitalizovaných drobných tisků převážně z Valdštejnské knihovny v Doksech vztahujících se k třicetileté válce a osobě Albrechta z Valdštejna.