Marie Švejdová

Rehabilitace se Marie Švejdová dočkala in memoriam v roce 1990, zbytkový trest jí byl zrušen až v roce 2014 na základě stížnosti ministryně spravedlnosti pro porušení zákona podané k Nejvyššímu soudu.

Marie Švejdová se narodila 3. října 1905 v Javornici v okrese Prachatice, zemřela v březnu 1989. Společně s manželem, později jako vdova, hospodařila na rodovém gruntu v Kakovicích.

V roce 1952 vstoupila do místního JZD, avšak útokům ze strany dalších zemědělců se nevyhnula. Neustále docházelo k drobným i větším naschválům a zlomyslnostem, a to z obou stran. Bezvýchodnou situaci, do níž se v souvislosti s vyhrocenými mezilidskými vztahy dostala, řešila pokusem o sebevraždu. Skočila do studny, sice přežila, ale zůstala ochrnutá na půl těla. Na základě pokynů z vyšších míst jí byl posléze odebrán původně přiřčený invalidní důchod.

V době, kdy se Marie Švejdová léčila ve Strakonicích, byla spolu s dcerou vyloučena z družstva, pozemky jí sice byly vráceny, avšak jiné a horší. Pro fyzicky slabou Švejdovou, které JZD sebralo veškeré vybavení, bylo nemožné řádně plnit předepsané dodávky. Případem se nejprve zabýval Místní národní výbor v Marčovicích, nakonec však celou záležitost předal k trestnímu stíhání. Obžaloba vinila Marii Švejdovou z toho, že „v jarních měsících roku 1955 jako samostatně hospodařící zemědělec úmyslně a přes opětovné výzvy MNV Kakovice nechala ležeti ladem 4,80 ha půdy, ač měla všechny předpoklady k jejímu řádnému obdělání“. Dále byla obviněna z trestného činu sabotáže, urážky veřejného činitele a rozkrádání majetku lidových družstev. Podle prokurátora byla třídním nepřítelem, neboť celý život žila v dostatku a nikdy nenalezla kladný poměr k práci. Hlavní líčení ve věci Marie Švejdové se konalo 17. srpna 1955 u Lidové soudu ve Strakonicích. Ten jí uložil trest odnětí svobody v délce trvání tří let. Obnova řízení povolena nebyla a Švejdová byla propuštěna na svobodu až 3. září 1958.

Osobní vězeňský spis Marie Švejdové, NA, SSNV

Deník z vězení, NA, SSNV

Protest lidovému soudu, NA, SSNV