Exilová vláda

Koncept Prohlášení Národního výboru československého, 1939, 17. říjen, Paříž, NA, NV Fr, kart. 4

Dekret o prozatímním výkonu moci zákonodárné, 1940, 15. říjen, Londýn, NA, PMR-L, kart. 87

Vypuknutí druhé světové války umožnilo zahájit aktivní kroky k obnově Československa. 

Exilové zřízení se snažilo maximálně navázat na prvorepublikové orgány, včetně Národního shromáždění, které v emigraci částečně suplovala nevolená Státní rada.

Pád Francie a přesun centra zahraniční odbojové akce paradoxně zvýšil cenu československého zahraničního odboje pro zbývající bojující mocnost.

Dopis E. Beneše předsedovi vlády J. Šrámkovi svolávající Státní radu k prvnímu zasedání, 1940, 3. prosinec, Londýn, NA, PMR-L, kart. 87

Telegram britského premiéra Winstona Churchilla předsedovi Státní rady Rudolfu Bechyněmu k zasedání Státní rady, 1940, 17. prosinec, Londýn, NA, SR-L, kart. 28

Na vzniku Státní rady měla veliký zájem hostitelská země, proto byl premiérovi Velké Británie zaslán.  (PDF – 598 kB)

Fotografie ze slavnostního prvního zasedání Státní rady, 1940, 11. prosinec, Londýn, NA, SR-L, kart. 8