Sametový rozvod

„My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme,
že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.“

(Deklarace SNR o svrchovanosti Slovenské republiky, 1992)

Demokratizace politického systému po roce 1989 otevřela prostor pro svobodnou diskuzi o moderních československých dějinách, která u části slovenského obyvatelstva vzbudila pozitivní reminiscenci na období existence samostatného slovenského státu (1939–1945). (PDF – 872 kB)

Návrh dohody o rozdělení majetku mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, 1992, 20. listopad, Praha, NA, ÚPV ČSSR/ČSFR, usnesení vlády, nezpracováno