1942, 27. květen

aTENTÁT NA zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha

Dne 27. května 1942 provedli českoslovenští parašutisté z výsadku Antropoid Jozef Gabčík a Jan Kubiš plánovaný atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, (PDF – 1,68 MB)

Hlášení řídící úřadovny gestapa v Praze o rozsudcích smrti stanných soudů v Praze a v Brně (28. 5. – 24. 6. 1942 (24. 6. 1942), NA, ÚŘP-ST, sign. 109-13/4, fol. 68, kart. 174

Deutsches Kriminalpolizeiblatt, Jahrg. 15, z 1. a 2. 6. 1942, s popisem pachatelů a předmětů zajištěných po atentátu, NA, ÚŘP-ST, sign. 109-14/53, fol. 38-41, kart. 179

Plán krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze a mapka okolí sloužící k nasazení německých ozbrojených složek, 1942, červen, NA, ÚŘP-ST, sign. 109-4/432, kart. 34

Polední list, zvláštní vydání, 1942, 28. květen, NA, Knihovna

Polední list, 1942, 5. červen, NA, Knihovna