Matriky židovských náboženských obcí z let 1784–1949

V roce 2011 byly digitalizovány všechny svazky matrik židovských náboženských obcí uložené v Národním archivu. V průběhu tohoto roku budou postupně zpřístupněny na www.badatelna.eu. Nejprve to budou svazky z fondu „Matriky židovských náboženských obcí v českých zemích“ (HBMa), pro jejichž zveřejnění byl po úpravách využit původní inventář.