Seznam autorů

A

Aigner, Thomas, Dr. MA

Diözesanarchiv St. Pölten

31/2-2023

Ansorgová, Kristýna, Bc.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

29/1-2021 (studie 218-240)
Auer, Leopold, HR Hon. Prof. dr.

emeritní ředitel Domácího, dvorského a státního archivu ve Vídni

B

Bandžuch, Tomáš, PhDr., Ph.D.

Ministerstvo obrany ČR

30/1-2022 (studie 406-420)  |  31/1-2023 (studie 62-76)

Barciak, Antoni, Prof. dr hab.

Uniwersytet Śląski, Katowice

29/1-2021 (studie 105-118)

Bartlová, Alena, PhDr., CSc.

Bratislava

31/1-2023 (studie 299-311)

Bartůšek, Václav, PhDr., Ph.D.

Benešov

24/1-2016 (studie 47-77)  |  24/2-2016  |  25/1-2017  |  26/1-2018 (studie 36-71)  |  27/2-2019  |  28/1-2020  |  29/2-2021  |  30/2-2022

Benda, Jan, PhDr., Ph.D.

Kladno

Bendová, Eva, PhDr., Ph.D.

Katolická teologická fakulta UK v Praze

30/1-2022 (studie 311-330)

Benko, Juraj, Mgr., Ph.D.

Historický ústav SAV Bratislava

28/2-2022 (studie 51-67)

Benigni, Paola, Dott.

Sant’Angelo a Montegiovi, Itálie

31/2-2023

Bláhová, Marie, Prof. PhDr., DrSc.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

24/2-2016 (studie 192-213)  |  27/1-2019 (studie 29-45)  |  29/1-2021 (studie 17-30)   31/2-2023 (studie 29-40)

Blažek, Lukáš, Mgr.

Právnická fakulta UK

24/2-2016 (studie149-169)

Blodigová, Alexandra

Libri Prohibiti. Nezávislá knihovna a čítárna

27/1-2019 (studie 515–532)

Bolom-Kotari, Martina, Mgr., Ph.D.

Katedra pomocných věd historických a archivnictví UHK, Hradec Králové

25/1-2017 (166-169)

Borýsková, Štěpánka, Mg.A., Ph.D.
Brait, Andrea, MMag. Dr.

Institut für Zeitgeschichte, Universität Innsbruck

27/2-2019 (studie 184-234)

Brádňanský, Viktor, Mgr.

Dobrý kraj. Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

30/1-2022 (studie 495-508)

Brodský, Pavel, PhDr., CSc. et DSc.

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR

29/2-2021 (studie 9-16)

Březáčková, Petra, Dr.

České centrum v Římě

25/1-2017 (studie 7-24)  |  27/1-2019 (studie 166-183)

Bouček, Jaroslav, PhDr., CSc.

C

Cichoracki, Piotr, Dr. hab.

Uniwersytet Wrocławski

30/1-2022 (studie 113-124)

Č

Čechura, Jaroslav

24/1-2016 (diskuse 351-366)

Černušák, Tomáš, Doc. PhDr., Ph.D.

Historický ústav AV ČR

31/2-2023 (studie 64–73)

Čtvrtník, Mikuláš, PhDr., Ph.D.

Státní oblastní archiv v Praze

27/1-2019 (studie 744–757)

D

Данилец, Юрий

кандидат исторических наук, Ph.D., доцент кафедры ар­хеологии, этнологии и культурологии ГВУЗ «Ужгородский национальный университет» (Ужгород, Украина).

30/1-2022 (studie 574-590)

Delibaltova, Julia, Mag. 

Filozofická fakulta UK v Praze

30/1-2022 (studie 63-72)

Dobeš, Jan, Mgr. Ph.D. 

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK 

29/1-2021 (studie 31-45)

Dolejský, Martin, PhDr.
Drábek, Jakub, Ing., Ph.D.

Katedra hospodářských dějin NH VŠE v Praze

31/1-2023 (studie 221-133)

Drašarová, Eva, PhDr., CSc.

Národní archiv

24/1-2016  |  25/1-2017 |  26/1-2018  |  27/2-2019  |  28/1-2020  |  29/2-2021 30/2-2022 |  31/2-2023

Dufek, Pavel, PhDr., Ph.D.

Národní archiv

26/1-2018  |  27/1-2019 (studie 554-565)

Dufrat, Joanna, Dr. hab.

Uniwersytet Wrocławski

30/1-2022 (studie 105-112)

Джалилов, Теймур Агабаевич

кандидат исторических наук, начальник отдела изучения и публикации архивных документов Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ), научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук (ИВИ РАН)

28/2-2022 (studie 315-339)

E

Ebelová, Ivana, Doc. PhDr., CSc.

Katedra pomocných věd historických a archiv­ního studia FF UK

27/1-2019 (studie 273-282) |  29/1-2021

F

Fabini, Pavel, Mgr.

Historický ústav AV ČR

27/1-2019 (studie 339–359)

Fischer, Franz, Dr.

Cologne Centre for eHumanities, Köln

25/1-2017 (137-141)

Franc, Martin, Doc. PhDr., Ph.D.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

25/2-2017 (studie 59-78)

Fryje, Jakub, Mgr.

Národní knihovna ČR

30/2-2022

G

Gilk, Erik, Doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta UP v Olomouci

30/1-2022 (studie 344-352) 

Gonda, Radim, PhDr., Ph.D.

Muzeum Vysočiny v Jihlavě

30/1-2022 (studie 245-308)

Gecko, Tomáš, PhDr., Ph.D.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR

26/1-2018 (studie 163–174)

H

Hanousek, Jan, Bc. 

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

29/1-2021 (studie 218-240)

Harc, Lucyna, Dr.

Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

29/1-2021 (studie 70-81)

Hausenblasová, Jaroslava, PhDr., Ph.D.

Ústav českých dějin FF UK

27/1-2019 (studie 91–103)

Hedeler, Wladislaw

historik, soukromý badatel

28/2-2022 (studie 40-50)

Hlaváček, Ivan, Prof. PhDr., CSc.

Katedra pomocných věd historických a archiv­ního studia FF UK

24/1-2016 25/1-2017   27/1-2019 (studie 46–54)  |  29/1-2021 (studie 147-154)  |  29/2-2021  |  31/2-2023

Hlebionek, Marcin, Dr.

Instytut Historii i Archivistyki UMK, Toruń

25/1-2017 (149-157)

Hnulíková, Blanka, Mgr.
Hojda, Zdeněk, Doc. PhDr., CSc. 

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

29/1-2021 (studie 286-294)  

Hoľanová, Lucia, Mgr.

Národní archiv

26/1-2018 

Holub, Pavel, PhDr.

Státní okresní archiv Pelhřimov

27/1-2019 (studie 391-399)

Holubová, Markéta, PhDr., Ph.D.

Etnologický ústav AV ČR

31/2-2023 (studie 75-91)

Horčička, Václav, Prof. PhDr., Ph.D.

Ústav světových dějin FF UK

28/1-2020 (studie 63-93)

Horký, Roman, Mgr.

Archiv Univerzity Hradec Králové

27/1-2019 (studie 360–373)

Hradilová, Marta, PhDr., Ph.D. 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR

29/1-2021 (studie 255-264)  

Hrdličková, Markéta, Mgr.
Hrubecký, Jan, Mgr.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

31/1-2023 (studie 527-550)

CH

Chadima, Jan, Mgr., Ph.D. 

Ministerstvo vnitra

28/2-2022 (studie 68-80)

Chaloupková, Maria, Mgr.
Chrobáková, Lucie, Mgr. Ph.D.

I

Игнатоля, Мирослав

Uzhhorod National University

31/1-2023 (studie 515-526)

Иванова, Татьяна

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Николаевский национальный университет имени А. В. Сухомлинского Николаев

28/2-2022 (studie 203-218)

J

Jakl Ansorgová, Kristýna, Mgr.

Vojenský historický ústav v Praze

31/2-2023 (studie 376-401)

Jakubec, Ivan, Prof. PhDr., CSc.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

27/2-2019 (studie 142-171)

Jeller, Daniel

 International Centre for Archival Research, St. Pölten

25/1-2017 (132-136)

Jílková, Stanislava, Mgr., Ph.D.
Jiráček, Jiří, Mgr.
Josefovičová, Milena, PhDr., Ph.D.

Masarykův ústav a archiv AV ČR

27/1-2019 

Jonáková, Anna, Mgr.

Všeodborový archiv ČMKOS

25/2-2017 (studie 93-113)

Jukl, Marek, Doc. RNDr., Ph.D.

Český červený kříž

25/2-2017 (studie 49-56)

Juněcová, Jiřina, PhDr.

Národní archiv

24/1-2016  25/1-2017

K

Kábová, Hana, PhDr., Ph.D. 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR

29/1-2021 (studie 265-285)  

Kalina, Tomáš, PhDr.
Kaucká, Kristýna, PhDr., Ph.D.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR

25/1-2017 (studie 30-43)   |   28/1-2020 (studie 94-104)

Kaňák, Bohdan, PhDr., Ph.D.

Státní okresní archiv Olomouc

27/1-2019 (studie 126-142)

Казак, Олег Геннадьевич

Кандидат исторических наук, Минский городской педагогический колледж

30/1-2022 (studie 483-494)

Kernalová, Alena, Mgr.

Státní oblastní archiv v Praze

29/2-2021 

Kichera, Viktor, Prof.
Kindl, Martin, Mgr. 

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

29/1-2021 (studie 295-300)  

Klečacký, Martin, PhDr., Ph.D.

Masarykův ústav a archiv AV ČR

27/1-2019 (studie 482–495)

Klímová, Helena, PhDr.
Kločková, Lenka, PhDr.
Knapík, Jiří, Doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK v Praze

25/2-2017 (studie 114-125)

Kober, Jan, Mgr. LL.M.

Ústav státu a práva AV ČR

31/1-2023 (studie 423-443)

Kokoška, Stanislav, PhDr.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

27/1-2019 (studie 639-673)

Kokošková Petra, Bc., B. A.
Koller, Alexander, Prof. dr. MA

Deutsches historisches Institut in Rom

31/2-2023 (studie 41-63)

Konvičná, Jana, Mgr.

Archiv hlavního města Prahy

27/1-2019 (studie 506-514)

Konstankiewicz, Marek, Dr hab. 

Katedra archiwistyki i nauk pomocniczych historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

29/1-2021 (studie 64-69)

Kovanda, František, RSDr.
Kramář, Jan, PhDr.
Кравчук, Олександр

кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории Винницкого государственного педагогического университета имени М. Коцюбинского (Винница, Украина).

31/1-2023 (studie 234-260)

Krejčí, Marek, PhDr., Ph.D.

Ministerstvo kultury ČR

30/1-2022 (studie 353-365) 

Kreuz, Petr, Doc. PhDr. Dr.

Archiv hlavního města PrahY

30/2-2022

Krlín, Jan, PhDr., Ph.D.
Kroužil, Vojtěch, Mgr.

Ministerstvo zemědělství ČR

27/2-2019

Kubů, Eduard, Prof. PhDr., CSc.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

27/1-2019 (studie 576-600)

Kučera, Martin, Doc. PhDr., CSc.

Historický ústav AV ČR

27/1-2019 (studie 496-505)

Kuděla, Jiří, PhDr.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

27/1-2019 (studie 417-441)

Kuchařová, Hedvika, PhDr., Ph.D.

Strahovská knihovna

27/1-2019 (studie 234-253)

Kukánová, Zlatuše, PhDr.

Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR

24/1-2016 (studie 110-137)  |  27/1-2019 (studie 601-622)

Kunc, Lubor
Kunt, Miroslav, Ing.
Kuprová, Renata, Mgr.

Národní archiv

26/1-2018  |  26/2-2018 (studie 118-134)

Куцов, Костянтин

магістр політології, аспірант кафедри археології, етнології та культурології Ужгородського національного університету, головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини Закарпатської обласної державної адміністрації

28/2-2022 (studie 203-218)

L

Łosowski, Janusz, Prof. dr hab. 

Katedra archiwistyki i nauk pomocniczych historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

 29/1-2021 (studie 82-104)

Lukeš, Bohumil, PhDr.

Archiv KDU-ČSL

28/1-2020

Lutovská, Pavla, Mgr.

M

Maderthaner, Wolfgang, HR & SR Doz. dr.

generální ředitel Rakouského státního archivu ve Vídni

27/1-2019 (studie 736-743)

Mahel, Richard, Mgr., Ph.D.
Machková, Zora, Mgr.
Makowski, Stephan

Cologne Centre for eHumanities, Köln

25/1-2017 (137-141)

Mamczak-Gadkowska, Irena, Prof. dr hab. 

Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

29/1-2021 (studie 52-63)

Maráz, Karel, PhDr., Ph.D.

Ústav pomocných věd historických, archivnictví a knihovnictví FF MU, Brno

25/1-2017 (158-165)

Marcinkowski, Dominik, Dr. hab.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

30/1-2022 (studie 125-145)

Marek, Luboš, Mgr.
Mareš, Petr, PhDr. et PhDr., Ph.D.
Maršálek, Zdenko, Mgr. et Mgr., Ph.D.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

25/1-2017 (studie 44-62)

Маринченко, Анна

Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории Николаевский национальный университет имени А. В. Сухомлинского Николаев

28/2-2022 (studie 203-218)

Matušíková, Lenka, PhDr.
Meier, Robert, Dr. 

Archivschule Marburg

29/1-2021 (studie 47-51)

Mervart, Jan, PhDr., Ph.D.

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

25/2-2017 (studie 140-153)

Мисюк, Михаил, Dr.

Державний архів Закарпатської області, Ужгород

31/1-2023 (studie 126-135)

Мищанин, Василий

доктор исторических наук, доцент кафедры модер­ной истории Украины и зарубежных стран Ужгородского национального университета. Украина.

30/1-2022 (studie 607-619)

Mikoletzky, Lorenz, HR Hon. Prof. dr.

emeritní generální ředitel Rakouského státního archivu ve Vídni

27/1-2019 

Moric, Tomáš Mgr., Ph.D.
Mücke, Pavel, PhDr., Ph.D.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

25/2-2017 (studie  154-170)

Müller, Karel, PhDr.

Zemský archiv v Opavě

25/1-2017 (170-174)

Müllerová, Dorota, Mgr.
Mušič, Dunja

Zgodovinski Arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

25/1-2017 (studie 24-29)

N

Nekola, Martin, PhDr., Ph.D.
Němeček, Jan, Doc. PhDr., DrSc.

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

24/2-2016 (studie 88-110)

Němečková, Daniela, Mgr.
Nešpor, Zdeněk, PhDr. Prof., R., Ph.D.

Sociologický ústav AV ČR

31/1-2023 (studie15-29)

Nosková, Alena, PhDr.

Národní archiv

27/1-2019 

Nováčková, Helena, PhDr.
Novotný, Lukáš, Doc. PhDr., Ph.D.

O

Oberhel, Hynek, Mgr.

Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích

30/1-2022 (studie 198-210)  |  31/1-2023 (studie 343-357)

Официнский, Роман

доктор исторических наук, профессор, профессор ка­федры общественно-гуманитарного и этико-эстетического образования Закарпатского института последипломного педагогического образования, Ужгород, Украина

30/1-2022 (studie 563-573)

Olšáková, Doubravka, Mgr., Ph.D

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

25/2-2017 (studie 171-189)  

Oulíková, Petra, PhDr., Ph.D.

Ústav křesťanského umění KTF UK v Praze

24/1-2016 (materiály 219-232)  |  31/2-2023 (studie 92-104)

P

Pánek, Jaroslav, Prof. PhDr., DrSc.

Historický ústav AV ČR

31/2-2023 (studie 191-222)

Pátková, Hana, Prof. PhDr., Dr.

Katedra pomocných věd historických a archivní­ho studia FF UK

27/1-2019 (studie 325–338)  |  29/1-2021 (studie 173-181)  

Paulus, Filip, PhDr.

Národní archiv

26/1-2018  |  26/2-2018 (studie 158-188)

Paur, Jaroslav

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.

25/2-2017 (vzpominky 333-346)

Pavlov, Josef, Mgr.

Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici

30/1-2022 (studie 224-244)

Pazderová, Alena, PhDr.
Pažout, Jaroslav, Doc. PhDr., Ph.D.

Katedra historie Fakulty přírodovědně-huma­nitní a pedagogické TU Liberec

24/2-2016 (studie 229-272)27/1-2019 (studie 723-735)  |  29/2-2021 (studie 251-282)  

Plavec, Michal, Mgr. 
Pohlová, Kateřina, Mgr.

Česká obec sokolská

31/2-2023 (studie 402-419)

Pochobradská, Helena, Mgr., Ph.D.

Státní oblastní archiv v Zámrsku

24/2-2016 (studie 10-41)

Pokorný, Jiří, Prof. PhDr., CSc.
Polnar, Stanislav, pplk. JUDr. PhDr., Ph.D. et Ph.D.

Univerzita obrany Brno

31/1-2023 (studie 41-61)

Popálený, Peter, PhDr., MBA
Попович, Миколаївна 

Тетяна аспірант кафедри Модерної історії України та зарубіжних країн, УжНУ

31/1-2023 (studie 374-382)

Prokš, Petr, PhDr., CSc.

Historický ústav AV ČR

25/1-2017  |  30/1-2022 (studie 47-62)  |  31/1-2023 (studie 97-125)

Pullmann, Michal, Doc. PhDr., Ph.D.

děkan FF UK

29/1-2021

R

Rajlová, Lucie, Mgr., DiS.,

Vojenský historický ústav v Praze

24/2-2016  |  25/2-2017 (rozhovor 293-319)  |  26/2-2018

Rohová, Tatiana
Ruttner, Florian, Dr.

Collegium Carolinum, Aussenstelle Prag

28/2-2022 (studie 83-95)  |  31/1-2023 (studie 30-40)

Růžičková, Michaela, Mgr.

Moravský zemský archiv v Brně

26/2-2018 (studie 297–318)

Ryantová, Marie, Doc. PhDr., CSc. 

Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU České Budějovice

29/1-2021 (studie 155-170)

Rychlík, Jan, Prof. PhDr., DrSc.
Ryneš, Václav, RNDr.

Ř

Řeháček, Karel, PhDr.

Státní oblastní archiv v Plzni

24/2-2016 

Řepa, Tomáš Mgr., Ph.D.

Univerzita obrany Brno

31/1-2023 (studie 444-463)

S

Sedláčková, Helena, PhDr., Ph.D.

Archiv České národní banky

27/1-2019 (studie 772-795)

Sedláková, Monika, Mgr. viz Václavíková
Seichterová, Hana, Mgr. DiS.

Katedra historie FF UP Olomouc

25/1-2017 (125-127), (170-174)

Sekyrková, Milada, PhDr., CSc. 

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

29/1-2021 (studie 241-254)  

Серапионова, Елена Павловна 

Доктор исторических наук, Институт славяноведения Российской академии наук

30/1-2022 (studie 89-102)  |  31/1-2023 (studie 137-146)

Schriffl, David, Dr.

Institut für Neuzeits- und Zeitgeschichtsforschung ÖAWWien

27/2-2019 (studie 172-183)

Schwippel, Jindřich, PhDr.
Slaběňáková, Jana Barbora, Mgr.

Archiv Masarykovy univerzity v Brně

29/2-2021 (studie 50-102)  

Slavíček, Jan, PhDr., Ph.D. 

Historický ústav AV ČR

28/2-2022 (studie 257-273)

Smetana, Vít, Doc. PhDr., Ph.D. 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

28/2-2022 (studie 275-287)

Станков, Николай

доктор исторических наук, профессор, ведущий на­учный сотрудник Института славяноведения РАН

28/2-2022 (studie 113-129)  |  30/1-2022 (studie 74-88)

Starý, Marek, Doc. JUDr., Ph.D.

Katedra právních dějin PF UK

28/1-2020 (studie 40-62)

Steinová, Šárka, ThDr. Mgr., Th.D.
Stupková, Marie, Mgr.
Szołdra, Kamil, Dr. hab.

Uniwersytet Opolski

30/1-2022 (studie 125-145)

Š

Šabek, Jiří, Mgr.

Filozofická fakulta UK v Praze

26/1-2018 (studie 102-117)

Šejbl, Jan, Bc., DiS

Muzeum asijských, afrických a amerických kultur

26/1-2018 (materiály 256-264)

Šikula, Martin, PhDr.
Šimek, Jan, PhDr., Ph.D.

Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského, Praha

31/1-2023 (studie 467-490)

Šimková, Ema, Mgr., Ph.D. 

Katedra historie FF UP Olomouc

29/1-2021 (studie 133-146)

Šlehofer, Lukáš
Šlouf, Jakub, PhDr., Ph.D.
Šmíd, Marek, doc. PhDr., Ph.D.

Historický ústav FF JU v Českých Budějovicích

27/2-2019 (studie 93-105)

Šouša, Jiří, Doc. PhDr., CSc.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

24/2-2016 (studie 42-68) | 27/1-2019 (studie 576-600)

Шульц, Ирина,  Mag. 

Fakulta humanitních studií UK

31/1-2023 (studie 261-279)

Štěpán, Jan, PhDr., Ph.D.

Zemský archiv v Opavě, pob. Olomouc

25/1-2017 (170-174)

Štér, Roman, Bc.
Štverák, František, PhDr.

Národní archiv

29/2-2021 (fondy 9-16)

Šumová, Martina, PhDr.

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR

29/2-2021 (studie 9-16)

Šustek, Vojtěch, Mgr. Ph.D.

Archiv hlavního města Prahy

28/1-2020  |  31/1-2023 (studie 147-218)

T

Telec, Ivo, Prof. JUDr., CSc.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

25/2-2017 (studie 31-18)

Tichý, Ivan, Mgr., Ph.D.

ředitel Slovenského národního archivu v Bratislavě

27/1-2019 

Tóth, Andrej, Doc. mgr. et mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta JU v Českých Budějo­vicích

30/1-2022 (studie 457-482),  (studie 544-562)  |  31/1-2023 (studie 221-133)

Trepeš, Matěj, Mgr.

Národní archiv

26/1-2018

Trnka, Pavel, Mgr., Ph.D.
Tvrdoňová, Daniela

U

Úlovec, Jiří, PhDr.

Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR

31/2-2023 (studie 285-303)

V

Vacek, Josef, JUDr. Mgr. Bc. et Bc.

Právnická fakulta UK

30/2-2022

Václavíková, Monika, Mgr. (Sedláková)

Národní archiv

28/1-2020

Vaculík, Jaroslav, Prof. PhDr., CSc.

30/1-2022 (studie 149-161)

Valeš, Vlasta, Dipl. Ing. Mag.

Wissenschaftliches Forum Tschechen in Wien

27/1-2019 (studie 400-416)   27/2-2019 (studie 131-141)

Valtus, Ondřej, Mgr.
Valůšek, David, Mgr., Ph.D.

Státní okresní archiv Zlín

27/1-2019

Veselka, Miroslav, PhDr.

Archiv hlavního města Prahy

25/1-2017 (materiály 83-120)

Vaško, Pavel, Mgr.
Vávra, Miloš, PhDr., CSc.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

31/2-2023 (studie 273-284)

Vávrová, Věra, PhDr.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

31/2-2023 (studie 273-284)

Velek, Luboš, PhDr., Ph.D.

Masarykův ústav a archiv AV ČR

27/1-2019 (studie 442-481)

Velhartická, Šárka, Mgr., Dr.
Veselá, Jaroslava, Mgr. et Mgr.
Vitali, Stefano, Dott.

Istituto per gli Archivi, Roma, Itálie

31/2-2023 (studie 169-190)

Vivoli, Carlo, Dott.
Vogtherr, Thomas, Prof. dr. 

Lehrstuhl für Geschichte des Mittelalters, Universität Osnabrück

29/1-2021 (studie 121-132)

Vojáček, Milan, PhDr. Ing., Ph.D.

Národní archiv

26/1-2018  |  27/1-2019 (studie 758-771)

Vojtíšek, Jan, Mgr.

Národní knihovna ČR

30/2-2022 (studie 9-32)

Vojtíšková, Lucie, Mgr.

Národní archiv

26/1-2018 (studie 9-35)

Vokurka, Michal, Mgr. et bc.

Historický ústav AV ČR

28/1-2020

Voráček, Emil, PhDr. DrSc.
Vrábel, Ferdinand, PhDr.

Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave

30/1-2022 (studie 509-523)

Vrba, Jakub, Mgr.
Выскварко, Сергей
Vytlačil, Lukáš M., Mgr.

Ústav pro českou literaturu AV ČR

27/2-2019  |  28/1-2020  |  29/2-2021 |  30/2-2022

W

Waage, Vladimír, PhDr.
Woitschová, Klára, PhDr.

Archiv Národního muzea

25/1-2017 (142-148) |   27/1-2019 (studie 545-553)

Z

Zenklová, Kateřina, Mgr.

Národní archiv

25/1-2017 (125-127)(128-131)

Zich, Leoš, Mgr.
Zvánovec, Mikuláš, Mgr.

Masarykův ústav a archiv AV ČR

27/1-2019 (studie 374-390)

Ž

Žabka, Josef, PhDr.
Županič, Jan, Prof. PhDr., Ph.D.

Ústav světových dějin FF UK

28/1-2020 (studie 63-93)