NSM

Významný archivní fond z provenience německé okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava s názvem Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu (NSM) byl nově zpracován v letech 2002 až 2005, následně celý zdigitalizován a zpřístupněn badatelské veřejnosti online společně s inventářem a rejstříky.

Jedná se převážně o písemnosti Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu, které se stalo od 20. srpna 1943 nejvyšším orgánem německé okupační správy v protektorátu. Ve své činnosti navázalo na dosavadní Úřad říšského protektora v Čechách a na Moravě, jehož organizační strukturu také de facto převzalo. V čele ministerstva stál až do května 1945 Karl Hermann Frank.

O vzniku fondu NSM nemáme bohužel přesné informace, jeho základ tvořily materiály ze spisovny ministerstva objevené v roce 1945 ve Štěchovicích, které byly zřejmě krátce po svém nalezení soustředěny u orgánů Státní bezpečnosti a staly se součástí Archivního a studijního ústav Ministerstva národní bezpečnosti (od roku 1953 Studijního ústavu Ministerstva vnitra). Fond získal označení 110, které zůstalo dodnes zachováno v číselných signaturách jednotlivých složek písemností. Na signatury odkazuje také osobní kartotéka k fondům bývalého studijního ústavu, v současné době uložená v Archiv bezpečnostních složek.