Jiří Jirouch

Jiří Jirouch se narodil 16. února 1924 v Praze jako syn dělníka, předválečného člena komunistické strany. Otec brzy zemřel a matka se o devítiletého Jiřího a jeho staršího bratra starala sama. Povinnou školní docházku absolvoval v Praze a poté se vyučil rukavičkářem. (PDF – 1,7 MB)

Osobní vězeňský spis Jiřího Jiroucha, NA, SSNV, nezpracováno

Dopis od manželky, NA, SSNV, nezpracováno