Konference a semináře

Tomáš Czernin, místopředseda Senátu PČR si Vás srdečně dovoluje pozvat na kulatý stůl „ÚLOHA PREZIDENTA BENEŠE V NAŠICH DĚJINÁCH“, který se uskuteční 20. května 2024 od 13:00 hodin ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce sídle Senátu PČR.
Korupce – klientelismus – krize v Evropě 1789–1989, 19.-20. 9. 2024, kongresový sál, Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
Pracovní vědecké setkání, které proběhlo v Národním archivu 15. března 2024 spoluorganizované nejen hostitelskou organizací, ale též Historickým ústavem AV ČR, Ústavem státu a práva AV ČR, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity, bylo věnováno tématu, o kterém se sice žurnalisticky mnoho diskutuje, na druhé straně historický výzkum v České republice se mu věnuje podstatně méně.
Srdečně Vás zveme na přednášku Lenky Kločkové, archivářky Národního archivu, která se bude konat ve středu 20. března od 17:00 hodin ve výstavním sálu Vlastivědného muzea Jesenice.
Pozvánka na workshop „Korupce – klientelismus – krize v Evropě 1789–1989“, který proběhne v prostorách Národního archivu v pátek 15. března od 9:00.
Národní archiv, Národní muzeum, Etnologický ústav AVČR a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Vás zvou na konferenci pořádanou v rámci projektu NAKI III Integrace volyňských Čechů do československé/české společnosti v letech 1945–2022.
Dne 24.1. 2024 uspořádal Národní archiv webinář pro DLM Forum o automatizaci archivace otevřených prostorových dat pod vedením Martina Rechtorika.
Národní archiv, Národní muzeum, Etnologický ústav AVČR a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Vás zvou na konferenci pořádanou v rámci projektu NAKI III
V úterý 3. října 2023 se konal v Národním archivu 17. ročník Konference CNZ 2023 „Není už těch změn nějak moc?“
Konference, která se konala v Jednacím sále Senátu ve dnech 21.–22. září 2023, nesla název Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích II.
Ve dnech 14. a 15. září 2023 proběhla v prostorách Národního archivu konference „Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století“.
Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci, která proběhne ve čtvrtek a v pátek 14. a 15. září 2023 v prostorách Národního archivu.
Národní archiv si vás dovoluje pozvat na sympozium, které se uskuteční dne 17. června 2023 na zámku Kynžvart při příležitosti 250. výročí narození rakouského státního kancléře Klementa Metternicha.
Seminář CNZ se koná v kinosálu Národního archivu v Praze 15. června 2023, 14:00 – 16:00 hod.
Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci „Češi, Slováci a Ukrajinci v historických a kulturních zlomech k 30. výročí vyhlášení samostatnosti České a Slovenské republiky“, kterou spolupořádá Národní archiv a jejíž pražská část se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2023.
Ve dnech 25.–27. dubna proběhl v areálu kláštera v Broumově XVIII. seminář restaurátorů a historiků.
Dne 20. dubna 2023 se v sále Národního technického muzea v Praze konal pod záštitou Mgr. Heleny Langšádlové, ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Mgr. Martina Baxy, ministra kultury a prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., dr. h. c., předsedkyně Akademie věd ČR seminář Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu.
Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci „Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století“, která proběhne v prostorách Národního archivu ve čtvrtek a v pátek 14. a 15. září 2023.
Národní archiv ve spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešově a Užhorodskou národní univerzitou připravil na dny 11.–13. května 2023 mezinárodní konferenci k připomenutí společných momentů z dějin Čechů, Slováků a Ukrajinců.
Seminář Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu pořádaný Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., Národním archivem a Národním technickým muzeem, který se bude konat 20. dubna 2023 v Národním technickém muzeu.
Webový projekt „Politické procesy“ byl spuštěn 3. prosince 2022 ve 3:06, tedy přesně v čase, kdy byly zahájeny popravy 11 odsouzených v procesu s Rudolfem Slánským.
Ve dnech 24. – 25. listopadu 2022 proběhla v Národním archivu konference s názvem Archivy, moc, politika organizovaná společně s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Filozofickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem.
Dne 6. 12. 2022 vystoupí archivářka Národního archivu PhDr. Alena Pazderová v cyklu Býti archivářem. Přednáška se koná od 15 hodin ve Státním okresním archivu České Budějovice.
Konference AKM 2022 je připravena. Zahájena bude 30. listopadu od 9:00 v sále Národního archivu.
Národní archiv pořádá společně s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Filozofickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 24.–25. 11. 2022 konferenci Archivy, moc, politika. Dovolujeme si vás na tuto konferenci pozvat.
Historický ústav Akademie věd ČR spolu s Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Národním archivem a Institut für Osteuropäische Geschichte Universität Wien, pořádá ve dnech 3.–4. listopadu 2022 mezinárodní konferenci.
Ve dnech 11. – 12. října 2022 proběhla v prostorách Domácího, dvorního a státního archivu ve Vídni konference pod názvem „Archiv: verhandelt. Der Schicksal des archivalischen Erbes nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie“.
Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a vídeňské univerzity připravil mezinárodní konferenci o Společnosti národů, která se uskuteční ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 ve Vile Lanna.
Ve dnech 6. – 9. 9. 2022 měl Národní archiv, za významného přispění Archivní správy MV, čest uspořádat v Praze DLM Forum, celoevropské setkání odborníků v oblasti správy dat a digitální archivace.
Národní archiv je spolupořadatelem konference k problematice archivní rozluky ve Vídni. 
Zástupci Národního archivu se tradičně účastnili ISSS 2022 v Hradci Králové, kdy Jiří Bernas podal zprávu o stavu Národního digitálního archivu, Zbyšek Stodůlka otevřel velmi aktuální téma Resilience správy dokumentů ve světle proměny bezpečnostních hrozeb a Martin Rechtorik shrnul vývoj v oblasti archivace databází a možnosti prezentace takto archivovaných dat.
Národní archiv se zúčastnil ve dnech 3. a 4. května členského setkání skupiny DLM Forum v norském Oslo. Hlavním tématem setkání byly „Příležitosti pro archivy v digitální éře“, kterými jsou automatizace procesů, využití technologie blockchain.
Za účasti 400 přímých posluchačů uspořádal Národní archiv 3. května on-line webinář pro uživatele Národního archivního portálu k elektronickým skartačním řízením.
Workshop věnovaný fotografickým negativům pořádá dne 23. května 2022 Muzeum východních Čech v Hradci Králové pro pracovníky institucí pečujících o fotografická média a pro kurátory sbírek.
Ukládání veřejných dat ze sociálních sítí je výzvou digitálního archivnictví. Národní archiv začal sklízet twitterové účty a svou zkušenost sdílí i celoevropsky. Martin Rechtorik vedl 20. dubna 2022 webinář platformy DLM „Harvesting data from Twitter“, kde představil námi vyvíjené a používané metody a nástroje.
Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci o Společnosti národů, jejímž je Národní archiv spolupořadatelem a která proběhne ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 v rámci evropského předsednictví v prostorách Ministerstva zahraničních věcí.
Záznam z konference „Osobní údaje v archivech: soukromí a otevřenost v informačním věku“, kterou uspořádal Státní oblastní archiv v Praze a Národní archiv dne 9. listopadu 2021.
RADIKÁLNÍ LEVICE ve střední Evropě a její vývoj od konce první světové války do roku 1933
Národní archiv spolu s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity a Historickým ústavem AV ČR si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci  RADIKÁLNÍ LEVICE ve střední Evropě a její vývoj od konce první světové války do roku 1933.
Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci, kterou pořádá Národní archiv, Historický ústav AV ČR a Filozofická fakulta Jihočeské univerzity s podporou Strategie AV21 AV ČR, výzkumný program „Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace“.
Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity si Vás dovolují vyzvat k účasti na konferenci „KRIZE A STÁT. Na příkladu Československa v meziválečném období”.
Konferenci pořádá Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity ve dnech 14. a 15. října 2021 v Národním archivu.
V jeho rámci vystoupila Mgr. et Mgr. Karolína Šimůnková s příspěvkem „Průzkum využívání archiválií s osobními údaji ve veřejných archivech: východiska a první výstupy“ (spolu s M. Čtvrtníkem ze Státního oblastního archivu v Praze) a dále Mgr. Zbyšek Stodůlka s příspěvkem „Výběr archiválií u (elektronické) zdravotnické dokumentace: efektivita, společenská akceptace a hodnota biomedicínských informací v domácí i mezinárodní perspektivě“
Ve dnech 22. a 23. března proběhl virtuálně 24. ročník konference „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“, který tentokrát hostil LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum v Kolíně nad Rýnem.
Ve čtvrtek a v pátek 24. a 25. září 2020 proběhla v Kinosále Národního archivu dle přísných hygienických pravidel stanovených Odborem zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra mezinárodní konference připravená ve spolupráci Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. a Národního archivu za finanční podpory Strategie AV 21.
22. září 2020 od 12:30 hod. on-line přenos workshopu „Právní aspekty ochrany osobních údajů v kontextu jejich uchovávání a zpřístupňování“, který Národní archiv spolupořádá s Právnickou fakultou UK a Státním oblastním archivem v Praze.
Národní archiv a Historický ústav AV ČR (v.v.i.) si vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci „Od krize ke krizi. Československo a Evropa 1918–1922”
Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR si Vás dovolují vyzvat k účasti na konferenci OD KRIZE KE KRIZI: Československo a Evropa 1918–1922, která proběhne ve dnech 24. a 25. září 2020 v hlavní budově Národního archivu.
KONFERENCE ZRUŠENA.
Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UK v Praze ve spolupráci s Národním archivem zahajuje 6. března 2020 další běh čtyřsemestrálního rekvalifikačního Archivního kurzu pro pracovníky v archivech, spisovnách a správních institucích (certifikováno MŠMT ČR).
Mezinárodní konference Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK ve spolupráci s Národním archivem ke 100. výročí Státní archivní školy. 7.–8. listopadu 2019 v přednáškovém sále Národního archivu.
Ve čtvrtek 3. října 2019 se v prostorách Národního archivu uskuteční konference spolupořádaná Historickým ústavem AV ČR.
Vědecká konference „Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu – politické, společenské a mezinárodní souvislosti“ pořádaná dne 23. září 2019 v malém přednáškovém sále Národního archivu.
Ve dnech 18.–21. listopadu 2019 se v Jihlavě uskuteční v pořadí již XVII. seminář restaurátorů a historiků, zaměřený na problematiku restaurování písemných památek.
Národní archiv bude ve dnech 7.–8. 11. 2019 spolupořadatelem konference ke 100. výročí zřízení Státní archivní školy.
Historický ústav AV ČR a Národní archiv zvou k účasti na mezinárodní konferenci Kominterna a střední Evropa. Nástroj zahraniční politiky Sovětského svazu. Konference se uskuteční 3. října 2019, přihlášky posílejte do 30. 6. 2019.
Srdečně Vás zveme na konferenci Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách v 19. a 20. století, která se uskuteční ve středu 5. června 2019 v Přednáškovém sále Národního archivu, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4.
Národní archiv a Ministerstvo vnitra ČR uspořádali pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve dnech 12. a 13. března 2019 23. ročník mezinárodní konference „Archivace záznamů z informačních systémů“
Ve dnech 18.–21. listopadu 2019 se v Jihlavě uskuteční v pořadí již XVII. seminář restaurátorů a historiků. Na jeho přípravě spolupracují Moravský zemský archiv v Brně, hostitelský Státní okresní archiv Jihlava, Národní archiv, Ústav chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky.
Archives in Digital Age. Self-Audit and Certification of Digital Archives in Central European Perspective. 10. – 11. 5. 2018, Národní archiv, Archivní 2257/4, Praha 4 – Chodovec (Lecture Room)