1948, 9. květen

Ústava

Ústava 9. května, 1948, Praha, NA, ÚPV, usnesení vlády, nezpracováno

Ústavodárné národní shromáždění vzniklé na základě výsledků voleb v roce 1946 mělo vypracovat ve dvouleté lhůtě návrh nové československé ústavy.
(PDF – 10 MB)