Malíř Chodska Jaroslav Špillar

Skleněný negativ, snad předloha pro obraz Výměnkáři, nedat., SOkA Domažlice, Sbírka fotografií Horšovskotýnska a Domažlicka, sign. 43

Nejstarší ze tří výtvarně nadaných bratří Špillarových Jaroslav se narodil v Plzni dne 11. října 1869. Proslul jako český malíř, jehož tvorba je svázána především s Chodskem.

Jaroslava Špillara již během studií na pražské Akademii výtvarných umění okouzlilo Chodsko, na kterém se později usadil. Nejprve v Postřekově, kde si zřídil ateliér v části obce zvané Na Trávníkách, a podle ní byl přezdíván Trávníček, a později se rozhodl postavit si vlastní dům v Peci, malebné dřevorubecké vesnici obklopené čerchovskými lesy, kde se scházeli významní představitelé nejen výtvarného umění.

Mezi Špillarovy nejznámější obrazy patří ty s historickou tematikou (Kozina před Lomikarem, Chodské majestáty, Robota aj.) a s Chodskem je spojena i jeho žánrová tvorba (Chodská svatba, Nedorozumění, Chodská rodina, Výměnkáři a další). Na obrazech se dochovaly portréty místních lidí, kteří stáli Špillarovi modelem, např. vzorem pro podobu Lomikara byl údajně klenečský lékař a malířův přítel Bozděch.

Jaroslav Špillar pravděpodobně pracoval, stejně jako jeho bratr Karel, i podle fotografických předloh. Jeden ze skleněných negativů získaných v roce 2016 od soukromého subjektu a uložených ve Sbírce fotografií Horšovskotýnska a Domažlicka nápadně připomíná obraz Výměnkáři, na němž jsou zpodobněni manželé Císlerovi, Jaroslavovi sousedé z Pece. O vzniku malby se traduje příběh, podle nějž prý malíř nahlédl do sousedního domku a když viděl manžele, jak sedí na posteli a jedí ze společného hrnku, spatřil námět svého příštího obrazu. Požádal sousedy, zda by je mohl navštívit a takto namalovat. Jakmile však došel za svou předlohou, byl zklamaný: stařečci se převlékli do svátečního, uklidili a připravili nové nádobí.

Obraz Výměnkáři patřil k posledním obrazům, které Jaroslav Špillar vytvořil, neboť onemocněl duševní chorobou, kvůli níž byl hospitalizován v léčebně v Dobřanech, kde 30. listopadu 1917 zemřel.

Obraz Malé krajkáři, olej na plátně, 52 x 75 cm, 1892, Galerie bratří Špillarů Domažlice

Podobenka Jaroslava Špillara, Galerie bratří Špillarů Domažlice

Stavební plán Špillarovy vily v Peci, 1902, SOkA Domažlice, Archiv obce Chodov, inv. č. 61, kar. 3