Seznamy archivních pomůcek

 


— Seznam archivních pomůcek zaslaných jinými archivy  (PDF – 250 kB)

Na vyžádání ve studovně v sídle archivu v Praze na Chodovci.


— Soupis dokumentů týkajících se povyšování obcí na městečka a města z fondů Národního archivu v letech (1832) 1856–1918 (PDF – 668 kB)

Archiválie uvedené v tomto soupisu dokumentů se půjčují (pouze prezenčně) ve studovně Národního archivu v Praze na Chodovci. Soupis pramenů vznikl ve snaze přehledně zpřístupnit materiál uložený v několika fondech Národního archivu. V první řadě se jedná o spisy uložené ve fondu Ministerstvo vnitra — Vídeň (MV/R) a v jeho části Šlechtický archiv (ŠA). Povyšování obcí v Čechách patřilo také do agendy Českého místodržitelství (ČM). Spisy jsou uloženy ve všeobecné registratuře ČM v rámci signatury 13 — obecní záležitosti. Tyto spisy jsou součástí všeobecné agendy týkající se obcí. S ohledem na strukturu a rozsah spisů nejsou v soupise prozatím zachyceny všechny spisy týkající se povyšování obcí. Spisy z období po roce 1910 jsou uloženy ve fondu Zemský úřad Praha (ZÚ), nástupnické instituce ČM.


— Přehled personálních spisů profesorů a docentů české a německé polytechniky v Praze uložených v Rakouském státním archivu ve Vídni (PDF – 897 kB).

Archiválie jsou dostupné v Österreichische Staatsarchiv, Nottendorfer Gasse 2, A-1030 Wien.


— Přehled personálních spisů profesorů a docentů pražské (od 1882 české a německé) univerzity uložených v Rakouském státním archivu ve Vídni (PDF – 1705 kB).

Archiválie jsou dostupné v Österreichische Staatsarchiv, Nottendorfer Gasse 2, A-1030 Wien.


— Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934–1945; mikrofilmy).

Informace o fondu (PDF – 47 kB). Záznamy o archiváliích (PDF – 573 kB). Rejstřík osobní (PDF – 564 kB). Archiválie z tohoto archivního fondu se objednávají a prezenčně půjčují ve studovně Národního archivu v Praze na Chodovci.