Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě

Mezi důležité úkoly Národního archivu patří dle zákona č. 499/2004 Sb. výzkum v oblasti předarchivní péče dokumentů v digitální podobě a metodicko-poradenská činnost archivům na tomto úseku. Kromě toho Národní archiv jako správce a provozovatel národního digitálního archivu a národního archivního portálu sbírá podněty a poskytuje podporu i původcům a dodavatelům systémů spravujících dokumenty.

 


 

Částka 1/2018  (PDF – 325 kB)
Částka 2/2018  (PDF – 741 kB)
Částka 3/2018  (PDF – 418 kB)
Částka 4/2019  (PDF – 664 kB)