Paginae Historiae

Vítáme Vás na stránkách časopisu Paginae Historiae zařazeného do databáze CEEOL a od roku 2008 do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR vedeného Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

 

Paginae historiae vychází od roku 1992.

Časopis vycházející 2× ročně navázal na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu.

ISSN: 1211-9768

evidenční číslo MK ČR: E 20580

Časopis vydává Národní archiv, se sídlem Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4.

IČ: 70979821

DIČ: CZ70979821

 


 

Oblast působnosti

 • studie zaměřené na pomocné vědy historické
 • studie zaměřené na dějiny správy
 • studie zaměřené na dějiny, teorii a metodologii archivnictví včetně diskuse o aktuálních metodologických otázkách
 • studie zaměřené na české a světové dějiny politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin využívajících pramenů Národního archivu nebo se vztahem k jeho fondům
 • studie primárně nevyužívající prameny Národního archivu, ale s obecnějším metodickým a metodologickým záběrem
 • edice pramenů majících vztah k fondům Národního archivu
 • studie zveřejňující výsledky pramenných rešerší k některým závažnějším tématům a syntetizujícím přehledovým pracím

 

Cíl

 • časopis určen pro českou a evropskou odbornou komunitu archivářů a historiků

 

Jazyk

 • print: český, slovenský, anglický nebo německý, další dle dohody, s dvěma cizojazyčnými abstrakty. Před textem anotace vždy v angličtině (info EN), v závěru summary a popisky obrazových příloh buď v anglickém, nebo německém jazyce.
 • online: totéž

 


 

Struktura časopisu

Sborník publikuje dva základní typy textů:

 • recenzované texty
 • nerecenzované (kulérové) texty

Recenzované texty – jedná se o texty, které mají charakter vědecké studie. Jsou tedy aktuální, původní, autorské, dosud nepublikované a mají všechny náležitosti standardně požadované od vědeckého textu. Texty prochází oboustranně anonymním recenzním řízením a hodnocením redakční radou časopisu. Na základě posouzení textu recenzenty a členy redakční rady časopisu je posléze rozhodnuto o přijetí, odmítnutí nebo přepracování příspěvku.

Nerecenzované (kulérové) texty – texty nejsou recenzovány, o jejich přijetí k publikování rozhoduje redakce sborníku. Jedná se o kratší příspěvky širšího spektra žánrů, kam patří:

 • informace o souvisejících akcích (konference, semináře, události, workshopy)
 • metodické příspěvky
 • recenze a anotace publikací vydaných v Národním archivu nebo s výrazným podílem pracovníků Národního archivu.

 


 

Distribuce

 

Prodejní místa

Národní archiv – badatelna, podatelna, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4.

 

E-shop

Zde si můžete objednat nejen čísla posledního ročníku, ale i všechna starší, dosud nerozprodaná čísla. Cena poštovného a balného po ČR pro jednu publikaci činí 180 Kč, pro dvě a více publikací 250 Kč.