Mezinárodní spolupráce

Národní archiv jako koordinátor úspěšně dokončil nominační listinu programu UNESCO Paměť světa „Situační plány měst a obcí jako doklad proměn postavení Židů v přední evropské mocnosti 18. století – Habsburské monarchii,“ kde je prezentován soubor 177 translokačních plánů židovského obydlí.
Národní archiv podpořil svými archivními dokumenty internetový portál „Societies under German Occupation“ věnovaný německé okupaci v období 2. světové války, který vytvořil pracovní tým Univerzity ve Wuppertalu pod vedením prof. Dr. Tatjany Tönsmeyerové.
Ve dnech 14. a 15. září 2023 proběhla v prostorách Národního archivu konference „Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století“.
V roce 2023 se Národní archiv stal partnerskou institucí českého národního uzlu Evropské infrastruktury pro výzkum holocaustu (EHRI).
Generální ředitel Rakouského státního archivu ve Vídni Helmut Wohnout předal při slavnostní ceremonii dne 31. srpna 2023 za přítomnosti státního tajemníka v Ministerstvu vnitra Josefa Postráneckého a ředitele Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR Daniela Doležala do rukou ředitele Národního archivu Milana Vojáčka cenné archivní dokumenty.
Národní archiv převzal do své správy kompletní soubor dokumentů významné krajanské organizace Českého a slovenského sdružení v Kanadě.
Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci „Češi, Slováci a Ukrajinci v historických a kulturních zlomech k 30. výročí vyhlášení samostatnosti České a Slovenské republiky“, kterou spolupořádá Národní archiv a jejíž pražská část se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2023.
Ve dnech 25. a 26. dubna 2023 se ve Veřejné knihovně Jána Bocatia v Košicích na Slovensku konala mezinárodní vědecká konference „Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území strednej a východnej Európy. 1900-1950“, kterou pořádal Společenskovědný ústav CSPV SAV.
Národní archiv ve spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešově a Užhorodskou národní univerzitou připravil na dny 11.–13. května 2023 mezinárodní konferenci k připomenutí společných momentů z dějin Čechů, Slováků a Ukrajinců.
Ve dnech 5. a 6. října 2022 se v prostorách Národního archivu uskutečnilo hybridní setkání vedoucích restaurátorských oddělení archivů evropských zemí (EHC meeting 2022).
V rámci akcí souvisejících s českým předsednictvím EU proběhlo v Praze setkání Evropské asociace diplomatických archivů (EUDiA). Dne 5. 10. 2022 navštívili jeho účastníci Národní archiv.
Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a vídeňské univerzity připravil mezinárodní konferenci o Společnosti národů, která se uskuteční ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 ve Vile Lanna.
Britský národní archiv opravil na podnět pražského Národního archivu světový referenční registr datových formátů PRONOM (https://www.nationalarchives.gov.uk/aboutapps/pronom/).
Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci o Společnosti národů, jejímž je Národní archiv spolupořadatelem a která proběhne ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 v rámci evropského předsednictví v prostorách Ministerstva zahraničních věcí.
spolu s významnou delegací archivářů vedenou Kristinou Ramoniené, hlavní archivářkou Litvy. Litevské archivnictví dále reprezentovali ředitelka Litevského státního moderního archivu Danuté Kontrimavičiené, ředitel Litevského ústředního státního archivu Dalius Žižys a ředitel Litevského speciálního archivu Ovidijus Léveris.
Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity si Vás dovolují vyzvat k účasti na konferenci „KRIZE A STÁT. Na příkladu Československa v meziválečném období”.
Ve středu 5. února 2020 navštívil Národní archiv ředitel Státní archivní služby Ukrajiny Anatolii Khromov.
Dne 23. 10. 2019 navštívil Národní archiv ředitel Archivu Vojvodiny v Novem Sadu Dr. Nebojša Kuzmanović společně s kolegy Kristijanem Obšustem a Vladimirem Mučibabićem.
Dne 27. 9. 2019 Národní archiv navštívili členové Klubu občanů České republiky na Slovensku v čele s dlouholetou předsedkyní tohoto spolku paní Janou Bratinkovou, Slováckého krúžku a Skaličané z Bratislavy.
Dne 3. října 2019 došlo k prohloubení spolupráce mezi českými krajanskými spolky ve Švýcarsku a Oddělením fondů nestátní provenience a archivních sbírek.