Žádost o zjištění údajů o státním občanství

 • 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE:

  Pokud osoba, u níž požadujete výpis, obdržela státní občanství na základě zákona č. 34/1953 Sb., obraťte se přímo na příslušný státní okresní archiv podle tehdejšího místa bydliště dotyčné osoby.
 • Upozornění:
  – formulář vyplňte pokud možno úplně a přesně, jinak není možné údaje řádně vyhledat (pole označená hvězdičkou musí být vyplněna, v případě, že Vám konkrétní údaj není znám, vyplňte pole libovolným textem - např. "neznámo")
  – přiložte ověřenou plnou moc od osoby (osob), o níž (nichž) jsou údaje požadovány nebo
  doklad o příbuzenském poměru k hledané osobě, případně uveďte datum (doložte) úmrtí této osoby

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, jpeg, gif, png, pdf.
 • – Poplatky jsou účtovány na základě Služebního předpisu ředitelky NA č. 3/2015, kterým se stanoví Ceník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Národním archivem na základě přílohy č. 4 vyhlášky č. 645/2004 Sb. (dále jen vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen zákon) a Ceník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Národním archivem nad rámec legislativních předpisů.


 • – Odesláním formuláře vyjadřuje žadatel souhlas se zpracováním údajů potřebných k vyhotovení odpovědi.


 • 2. ÚDAJE O ŽADATELI:


 • 3. ŠETŘENÍ A POŽADAVEK:


 • 4. INFORMACE O OSOBĚ, O NÍŽ POŽADUJETE ÚDAJE: