Zahraniční cesty pracovníků 2022

St. Pölten, Rakousko, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, 14. – 15. 11. 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonala Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, za účelem zasedání Mezinárodního archivního centra pro archivní výzkum (ICARUS).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 196 kB)


Pasov, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., 7. – 8. 11. 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková a PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., za účelem uvedení výstavy Handel im Herzen Europas na Pasovské univerzitě.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 131 kB)


Varšava, Polsko, Mgr. Adam Zítek, 30. 10. – 5. 11. 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal Mgr. Adam Zítek, za účelem studiua archivních dokumentů, příprava edice dokumentů.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 119 kB)


København, Dánsko, Mgr. Pavlína Nimrichtrová, Mgr. Martin Rechtorik, 17. 10. – 19. 10. 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonala Mgr. Pavlína Nimrichtrová a Mgr. Martin Rechtorik, za účelem navázání kotaktů, představení postupů a metod ukládání geodat
a databází v Národním archivu ČR k trvalému uložení v digitálním archivu; a reciproční detailní představení metod a postupů používaných v Dánském národním archivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 264 kB)


Vídeň, Rakousko, Milan Vojáček, Jan Kahuda, 10. – 14. 10. 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal Milan Vojáček a Jan Kahuda, za účelem účasti na konferenci, výzkumný program.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 121 kB)


Řím, Itálie, Alena Pazderová, 7. 10. – 31. 10. 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonala Alena Pazderová, za účelem výzkumu bohemik v AS Roma, kontrola Specianovy korespondence ve Vatikánském archivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 123 kB)


Koblenz, Německo, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. František Frňka, 21.–26. 8. 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. a Mgr. František Frňka, za účelem studia archivních materiálů týkajícího se hospodářské obnovy po 2. světové válce, a to jak z hlediska archivního zpracovávání, tak z hlediska obsahového (Projekt „Obdobné začátky, různá vyústění hospodářský vývoj Československa, Rakouska a Německa v dokumentech z let 1945 až 1953“).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 128 kB)


Koblenz, Německo, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Václavíková, 21.–26. 8. 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika Václavíková, za účelem studijního pobytu v rámci IP – Nacistická okupační správa v Protektorátu Čechy a Morava a její představitelé.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 128 kB)


Berlín a Hamburk, Německo, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Václavíková, 10.–16. červenec 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika Václavíková, za účelem studijního pobytu v rámci IP – Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 278 kB)


Vídeň, Rakousko, PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D., 20.–24. června 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D., za účelem průzkumu fondů k československo-rakouským vztahům.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 215 kB)


Madrid, Španělsko, PhDr. Ing. Milan Vojáček Ph.D., 1. –4. června 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., za účelem účasti na setkání členů výkonného výboru DLM.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 215 kB)


Bratislava, Slovensko, PhDr. David Hubený, Ph.D. a Mgr. Jan Kouřimský, 30. května – 3. června 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal PhDr. David Hubený a Mgr. Jan Kouřimský, za účelem studia osobních spisů prvorepublikových soudců a Státní správy na Podkarpatské Rusi.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 223 kB)


Basilej, Švýcarsko, PhDr. Lenka Kločková, 18.–19. května 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonala PhDr. Lenka Kločková, za účelem přejímky písemností Československého spolku Domov Basilej.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 213 kB)


Košice a Trebišov, Slovensko, PhDr. David Hubený, Ph.D., 15.–20. května 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal PhDr. David Hubený, za účelem archivního výzkumu v rámci projektu „Státní správa na Podkarpatské Rusi“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 224 kB)


St. Pölten, Rakousko, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, 6.–7. května 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonaly Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, za účelem slavnostního otevření mezinárodní výstavy “The Construction of Europe, History, Memory and Myth of Europeanness over 1000 years”.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 224 kB)


Oslo, Norsko, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Mgr. Martin Rechtorik, 2.–6. května 2022

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal Mgr. Zbyšek Stodůlka, Mgr. Martin Rechtorik, za účelem účasti na zasedání DLM Forum a zasedání podskupiny EAG Archiving by design.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 224 kB)