Měnová reforma

Play Video

Měnová reforma, kterou došlo ke znehodnocení československé měny a úspor obyvatelstva, byla připravována od jara 1952, pevných obrysů však návrh zákona nabyl až během jara 1953. Zákon o peněžní reformě byl přijat 30. května 1953. (PDF – 4,5 MB)

Poznámky z deníku kolínského železničáře Karla Matěny k měnové reformě, 1953–1956, Kolín, Soukromá sbírka

Úryvek z deníku:
„… Má touha nevedla nikdy k nahromadění peněžního neb jiného majetku. …

Směrnice ministra financí ze dne 30. května o způsobu provedení peněžní reformy, 1953, 30. květen, Praha, NA, ÚPV-S, nezpracováno

Zpráva o účasti na akci zajištění výměny peněz, 1953, NA