Průzkum souboru vzorků pomocí SURVENIR

Metoda SURVENIR patří mezi nedestruktivní metody určené pro hodnocení stupně poškození papíru. Zkušební zařízení je složeno ze SurveNIR spektrometru a počítače, aplikačního softwaru a příslušenství. Stupeň poškození papíru je charakterizován hodnotami pH, průměrným polymeračním stupněm celulózy, pevností v tahu, pevností v tahu po ohybu, obsahem ligninu, obsahem proteinů, obsahem pryskyřic a přítomností opticky zjasňujících látek.

Tato metoda byla použita pro vyhodnocení stavu konzervovaných i nekonzervovaných vzorků papírů, ale i reálných archivních dokumentů z fondů Policejní přihlášky (PŘ-EO), Sčítání lidu a Státního soudu. Některé výsledky získané touto metodou byly srovnány s laboratorními měřeními.

Průzkum souboru vzorků pomocí SURVENIR (PDF – 2,72 MB)