Formuláře

Žádanka o předložení archiválií k prezenčnímu studiu (objednáváte-li prostřednictvím internetu)

Tuto formu vyžaduje vyhláška č. 645/2004 Sb. ve znění platných předpisů:
Badatel vyplní formulář žádosti o předložení archiválií s uvedením svého jména, příjmení, názvu fondu, čísla kartonu, knihy, popř. inventárního čísla nebo signatury či folia, které žádá ke studiu, a opatří ji svým podpisem a datem. Badatel může svůj požadavek zaslat předběžně archivu i prostředky dálkového přístupu (internet). Pokud žádost zaslaná prostředky dálkového přístupu neobsahuje veškeré požadované údaje nebo pokud formulace požadavku na předložení archiválií je nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, považuje se takto zaslaná žádost za informativní a nezávaznou. Takovéto žádosti může být vyhověno v přiměřené lhůtě po jejím upřesnění při osobní návštěvě badatele v archivu. Při návštěvě archivu vyplní formulář žádosti a opatří ji svým podpisem a datem. Formulář žádosti se poté připojí k badatelskému listu a stane se jeho součástí.

 

 

Formuláře žádostí tematických rešerší (zpoplatněné šetření)

 

Žádost o zjištění údajů ze sčítání obyvatel na území bývalého Československa pro úřední potřebu

Domovská příslušnost, národnost, státní příslušnost. Výpisy ze sčítacích archů ze sčítání v roce 1930  (Čechy, Morava a Podkarpatská Rus), 1939 (území odstoupené Německu).

 

Žádost o zjištění údajů o státním občanství

Zjištění státního občanství, státní spolehlivosti a zachovalosti, nabytí čs. státního občanství po válce, propuštění ze státního svazku v letech 1951–1966.

 

Žádost o zjištění údajů k perzekuci v době nacistické okupace

Údaje o osobách vězněných, popravených (umučených) v některých koncentračních táborech, věznicích, káznicích a pracovně výchovných táborech na území Čech, Moravy i bývalé nacistické Třetí říše.

 

Žádost o zjištění údajů z pobytové evidence osob žijících do roku 1953 na tehdejším území hlavního města Prahy

Údaje o osobách bydlících v hlavním městě Praze do roku 1953.

 


V případě problémů při vyplňování žádostí se, prosím, obraťte na webmastera (webmaster@nacr.cz).