Výroční a průběžné zprávy za rok 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. ZA ROK 2023

Jako podání podle zákona č. 106/1999 Sb. (informační zákon) bylo v roce 2023 doručeno 12 žádostí, ve skutečnosti se však jednalo v šesti případech o žádosti o nahlížení do  archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb. Podání podle informačního zákona bylo 6. Odmítnuty byly tři žádosti. Na žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi.

 

Průběžné zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023:


Dne 13. prosince 2023 obdržel Národní archiv žádost AK o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace nemohly být poskytnuty postupem podle zákona 106/1999 Sb.
Č. j.: NA-6104/12–2023 Žádost | Odpověď


Dne 4. října 2023 obdržel Národní archiv žádost D. B. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty.
Č. j.: NA-4903/01–2023 Žádost | Odpověď


Dne 26. září 2023 obdržel Národní archiv žádost D. B. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty.
Č. j.: NA-4783/12–2023 Žádost Odpověď


Dne 14. srpna 2023 obdržel Národní archiv žádost K. K. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace nemohly být poskytnuty postupem podle zákona č. 106/1999 Sb.
Č. j.: NA-4043/03–2023 Žádost Odpověď


Dne 20. 4. 2023 obdržel Národní archiv žádost  A. S. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla se zdůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-2222/12-2023  Žádost | Odpověď


Dne 29. 3. 2023 obdržel Národní archiv žádost  A. M. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-1844/12-2022 ŽádostOdpověď 1 | Odpověď 2