Výroční a průběžné zprávy za rok 2023

Průběžné zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023:


Dne 20. 4. 2023 obdržel Národní archiv žádost  A. S. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla se zdůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-2222/12-2023  Žádost | Odpověď

 


Dne 29. 3. 2023 obdržel Národní archiv žádost  A. M. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-1844/12-2022 Žádost |  Odpověď 1 | Odpověď 2