Oto Mádr

Rehabilitaci Oty Mádra projednávaly soudní orgány v roce 1969, avšak v době nastupující normalizace bezvýsledně. Oto Mádr byl plně rehabilitován až v roce 1992.

Oto Mádr se narodil 15. února 1917 v Praze. Po maturitě na arcibiskupském gymnáziu absolvoval Teologickou fakultu Univerzity Karlovy a Gregoriánskou univerzitu v Římě. V roce 1942 byl vysvěcen na kněze a stal se farářem. Kromě úřadu faráře působil jako středoškolský pedagog.

Na jaře roku 1951 se Státní bezpečnosti podařilo infiltrovat skupinu okolo Oty Mádra. Základem protistátní činnosti skupiny měla být organizace a vedení kroužků náboženské výchovy mládeže a prezentování náboženských textů v Rádiu Svobodná Evropa. Celý proces byl zaměřen na diskreditaci církve, zejména ženských klášterů.

Prostřednictvím Růženy Vackové a dalších osob měl Oto Mádr odesílat prostřednictvím západních velvyslanectví zprávy do Vatikánu a západního Německa. Hlavní líčení se konalo ve dnech 11.–13. června 1952 v Brně. Rozsudkem Státního soudu byl Oto Mádr odsouzen za trestné činy velezrady a vyzvědačství k doživotnímu trestu odnětí svobody. Byl vězněn ve věznicích na Mírově a ve Valdicích. I zde se věnoval pastorační a přednáškové činnosti. Stal se jednou z předních osobností tzv. vězeňské univerzity a náboženského života za mřížemi. Podmínečně byl propuštěn až v roce 1966. V roce 1968 se stal poradcem kardinála Františka Tomáška. V letech 1969–1970 pracoval jako odborný asistent na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Od roku 1978 působil opět v Praze – zde i jako vydavatel a redaktor samizdatových tiskovin. Vydal několik desítek knih, zejména překladů. Jeho aktivity ani tentokrát neušly pozornosti StB, až do roku 1988 byl sledován.

V roce 1990 a po roce 2002 působil na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Za své zásluhy byl roce 1997 vyznamenán Řádem T. G. Masaryka. O dva roky později se stal kanovníkem Vyšehradské kapituly.
Oto Mádr zemřel 27. února 2011.

Osobní vězeňský spis Oty Mádra, NA, SSNV, nezpracováno

Rozsudek, NA, SSNV, nezpracováno

Vězeňský dotazník, NA, SSNV, nezpracováno