Zahraniční cesty pracovníků 2023

Vídeň, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. František Frňka, 29. 5. 2023 – 2. 6. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. František Frňka, za účelem seznámení se s archivací dokumentů v Archivu republiky.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 123 kB)


Vídeň, Rakousko, PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D., 26. 6. – 30. 6. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D., za účelem průzkumu fondů k československo-rakouským vztahům.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 138 kB)


Bratislava, Slovensko, PhDr. David Hubený, Ph.D.; Mgr. Jan Kouřimský; Mgr. et Mgr. Vít Šebesta, 21. – 26. 5. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonali PhDr. David Hubený, Ph.D.; Mgr. Jan Kouřimský; Mgr. et Mgr. Vít Šebesta, za účelem výzkumného projektu „Státní správa na Podkarpatské Rusi“ a „Justice za první republiky“.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 158 kB)


Řezno (Regensburg), Německo, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., 13. 6. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., za účelem vernisáže výstavy „Baroko! Bavorsko a Čechy“.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 132 kB)


Košice a Trebišov, PhDr. David Hubený, Ph.D., 11. – 18. 6. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal PhDr. David Hubený, Ph.D, za účelem výzkumu v rámci projektu „Státní správa Podkarpatské Rusi“.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 132 kB)


Varšava, Polsko, Mgr. Zora Machková, Mgr. Adam Zítek, Ph.D., 9.–12. 5. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonala Mgr. Zora Machková a Mgr. Adam Zítek, Ph.D., za účelem přípravy edice a spolupráce s Archiwum Akt Nowych a studium archivních dokumentů.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 128 kB)


Sittard, Maastricht (Nizozemí), Jitka Křečková, Kateřina Zenklová, 2. – 6. 5. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonala Jitka Křečková, Kateřina Zenklová, za účelem účasti na konferenci „Archives and Traces of Migration“ a zasedání Mezinárodního centra pro archivní výzkum (International Centre for Archival Research, ICARUS).

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 128 kB)


Mannheim, BRD, Zbyšek Stodůlka, Milan Vojáček, 20. 3. – 22. 3. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal Zbyšek Stodůlka a Milan Vojáček, za účelem účasti na konferenci k digitálnímu archivnictví: 26. Tagung des Arbeitskreises Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen (AUDS).

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 132 kB)


Vratislav, Polsko, Adam Zítek, 22. – 24. 2. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal Adam Zítek, za účelem účasti na přednášce Instytut Pamięci Narodowej, Oddział we Wrocławiu.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty(PDF – 142 kB)


Pasov – Pasovská univerzita, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. František Frňka, 15. 2. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., a Mgr. František Frňka, za účelem účasti převozu banerů výstavy Handel im Herzen Europas do Národního archivu.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 132 kB)