Zahraniční cesty pracovníků 2023

Vídeň, Rakousko, Milan Vojáček, Jan Kahuda, 20. 11. – 22. 11. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonali Milan Vojáček, Jan Kahuda, za účelem jednání o budoucí spolupráci mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 116 kB)


Varšava, Polsko, Mgr. Adam Zítek, Ph.D., 15. 11. – 18. 11. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal Mgr. Adam Zítek, Ph.D. za účelem studiua archivního materiálu k problematice české menšiny na Volyni, příprava podkladů pro další výzkum.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 116 kB)


Osvětim, Polsko, Mgr. Jan Kouřimský, Mgr. Naděžda Kruglová, 13. 11. – 16. 11. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonali Mgr. Jan Kouřimský, Mgr. Naděžda Kruglová, za účelem získání doplňujících informací pro tvořenou databázi osob přeživších holocaust v rámci projektu EHRI.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 149 kB)


Skopje, Severní Makedonie, Jitka Křečková, Kateřina Zenklová, 7. 11. – 10. 11. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonala Jitka Křečková, Kateřina Zenklová, za účelem 31. zasedání centra ICARUS (ICARUS Convention # 31), Konference Common Archival Heritage. Preservation, Accessibility, Digitisation.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 108 kB)


Madrid, Milan Vojáček, 3. 10. – 8. 10. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal Milan Vojáček, za účelem zasedání EAG a EBNA.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 136 kB)


Barcelona, Španělsko, Ing. Benjamin Bartl Ph.D., 27. 9. – 30. 9. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal Ing. Benjamin Bartl Ph.D., za účelem „The annual meeting of the EHC (European Heads of Conservation) working group“.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 296 kB)


Bayreuth, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Václavíková, 4. 9. – 8. 9. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Václavíková, za účelem studijního pobytu – projekt Nacistická okupační správa v protektorátu a její představitelé.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 108 kB)


Vídeň, Rakousko, Mgr. Pavel Koblasa, 31. 7. – 4. 8. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal Mgr. Pavel Koblasa, za účelem výzkumu ve fondu Hausarchiv Este.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 149 kB)


Berlín, Německo, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Václavíková, 16. 7. – 21. 7. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika Václavíková, za účelem studijního pobyt v rámci IP – Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 145 kB)


Vídeň, Rakousko, PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D., 26. 6. – 30. 6. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D., za účelem průzkumu fondů k československo-rakouským vztahům.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 138 kB)


Řezno (Regensburg), Německo, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., 13. 6. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., za účelem vernisáže výstavy „Baroko! Bavorsko a Čechy“.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 132 kB)


Košice a Trebišov, PhDr. David Hubený, Ph.D., 11. 6. – 18. 6. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal PhDr. David Hubený, Ph.D, za účelem výzkumu v rámci projektu „Státní správa Podkarpatské Rusi“.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 132 kB)


Vídeň, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. František Frňka, 29. 5. – 2. 6. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. František Frňka, za účelem seznámení se s archivací dokumentů v Archivu republiky.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 123 kB)


Bratislava, Slovensko,Ing. Miroslav Kunt, 22. 5. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal Ing. Miroslav Kunt, za účelem zasedání redakční rady Slovenskej archivistiky.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 150 kB)


Bratislava, Slovensko, PhDr. David Hubený, Ph.D.; Mgr. Jan Kouřimský; Mgr. et Mgr. Vít Šebesta, 21. 5. – 26. 5. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonali PhDr. David Hubený, Ph.D.; Mgr. Jan Kouřimský; Mgr. et Mgr. Vít Šebesta, za účelem výzkumného projektu „Státní správa na Podkarpatské Rusi“ a „Justice za první republiky“.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 158 kB)


Varšava, Polsko, Mgr. Zora Machková, Mgr. Adam Zítek, Ph.D., 9. 5. – 12. 5. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonala Mgr. Zora Machková a Mgr. Adam Zítek, Ph.D., za účelem přípravy edice a spolupráce s Archiwum Akt Nowych a studium archivních dokumentů.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 128 kB)


Ljubljana, Slovinsko, Pavlína Nimrichtrová, Martin Rechtorik, Zbyšek Stodůlka, 7. 5. – 11. 5. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonali Pavlína Nimrichtrová, Martin Rechtorik, Zbyšek Stodůlka, za účelem 3rd Geospatial Digital Records Preservation Conference , DLM FORUM Members´ Meeting.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 149 kB)


Sittard, Maastricht (Nizozemí), Jitka Křečková, Kateřina Zenklová, 2. 5. – 6. 5. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonala Jitka Křečková, Kateřina Zenklová, za účelem účasti na konferenci „Archives and Traces of Migration“ a zasedání Mezinárodního centra pro archivní výzkum (International Centre for Archival Research, ICARUS).

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 128 kB)


Mannheim, BRD, Zbyšek Stodůlka, Milan Vojáček, 20. 3. – 22. 3. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal Zbyšek Stodůlka a Milan Vojáček, za účelem účasti na konferenci k digitálnímu archivnictví: 26. Tagung des Arbeitskreises Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen (AUDS).

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 132 kB)


Vratislav, Polsko, Adam Zítek, 22. 2. – 24. 2. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal Adam Zítek, za účelem účasti na přednášce Instytut Pamięci Narodowej, Oddział we Wrocławiu.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty(PDF – 142 kB)


Pasov – Pasovská univerzita, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. František Frňka, 15. 2. 2023

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou vykonal PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., a Mgr. František Frňka, za účelem účasti převozu banerů výstavy Handel im Herzen Europas do Národního archivu.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF – 132 kB)