1938

Národnosti v Republice československé, propagandistická pohlednice Sudetoněmecké strany, 1938, Karlovy Vary – Lipsko, NA, PMV, sign. 225-1246-5, fol. 15

Mapa národnostního složení předmnichovského Československa s vyznačením jednotlivých menšin vycházela ze sčítání obyvatelstva v roce 1930. (PDF – 433 kB)