Digitální badatena/archivní soubory on-line

Aplikace pro vyhledávání informací o archivních souborech Národního archivu. Nápověda pro VadeMeCum zde…

Portál badatelna.eu umožňuje on line přístup k archivním souborům a pomůckám Národního archivu.

Virtuální archiv listin střední Evropy Monasterium
Národní archiv v Praze se v roce 2005 zapojil do projektu Monasterium. Cílem projektu je zdarma zpřístupnit široké badatelské veřejnosti co nejvíce listin i jiných typů dokumentů především ze středoevropských klášterů a biskupství.

Na stránce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního pod sekcí Stabilní katastr, Digitalizované skici,  jsou k dispozici tzv. indikační skici stabilního katastru, nejstarší katastrální mapy obcí na území bývalé země České pol. 19. stol.,  (celkem zpracováno 9138 map a vyhotoveno 199 006 skenů). Originály map už nebudou badatelům zapůjčovány. Pokud objevíte chyby, prosíme o upozornění na adresu: na1@nacr.cz.

Kompletní databáze digitalizovaných pobytových přihlášek (konskripcí) pražského policejního ředitelství z let 1850–1918. V databázi je uloženo více než 2 miliony záznamů o osobách, jejichž jména se na konskripcích vyskytla.

Výběrová bibliografie K DĚJINÁM BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK na území Československa v letech 1918‒1991

Verze: 1.0 (PDF – 1 MB)

Fond „Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu“ 

Politické procesy 50. let
Slánský  ⁄  Oatis

Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české z let 1727–1728

Kniha KRAJINA A URBANISMUS NA RUKOPISNÝCH PLÁNECH Z 18. STOLETÍ  k objednání zde…