Digitální badatelna/archivní soubory on-line

VADEMECUM - Aplikace pro vyhledávání informací o archivních souborech Národního archivu.

Národní archiv v Praze se v roce 2005 zapojil do projektu Monasterium. Cílem projektu je zdarma zpřístupnit široké badatelské veřejnosti co nejvíce listin i jiných typů dokumentů především ze středoevropských klášterů a biskupství.

V databázi je uloženo více než 2 miliony záznamů o osobách, jejichž jména se na konskripcích vyskytla.

Jsou k dispozici na stránce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pod sekcí Stabilní katastr. Jsou to nejstarší katastrální mapy obcí na území bývalé země České pol. 19. stol.,  (celkem zpracováno 9138 map a vyhotoveno 199 006 skenů). Originály map již nejsou badatelům zapůjčovány. Pokud objevíte chyby, prosíme o upozornění na adresu: na1@nacr.cz.