Jan Palach

Dne 16. 1. 1969 se na Václavském náměstí upálil student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach. (PDF – 515 kB)

Autentický záznam ze zasedání pléna ÚV KSČ v Praze – předsedající Evžen Erban oznamuje plénu, že se ve 14:30 v Praze u Národního muzea upálil „Jan Polach“.
1969, 16. leden, NA, Sb. ZN, ev. č. 83, část 4

Autentický záznam ze zasedání ÚV KSČ v Praze – Členka ÚV KSČ Jiřina Zelenková se v krátké poznámce vrací k upálení Jana Palacha, požaduje prošetření události a navrhuje silnější ideové působení na mládež.
1969, 16. leden, NA, Sb. ZN, ev. č. 83, část 6

Přepis dopisu Jana Palacha (PDF – 343 kB), NA, MV ČSR/ČR, nezpracováno

Parte Jana Palacha
(PDF – 393 kB), 1969, 21. leden, NA, MV ČSR/ČR, nezpracováno