Charta 77

Návrat k tvrdé linii vlády se neobešel bez odporu části společnosti. Opoziční aktivisté-disidenti se snažili dotlačit vládnoucí režim k určitému dialogu a respektování práv občanů. To bylo i hlavním cílem prohlášení Charta 77.   (PDF – 3,6 MB)

Přehled o hlavních protičeskoslovenských akcích k tzv. Chartě 77, NA, KSČ-ÚV-GH, nezpracováno

Prohlášení ÚV KSČ k Chartě 77,  1977, 7. leden,  NA, GP ČSSR, sp.zn. VIII  0022/77, nezpracováno

Prohlášení Charty 77, NA, KSČ-ÚV-GH, nezpracováno

Prohlášení Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru (Anticharta), NA, KSČ-ÚV-politicko-organizační oddělení, nezpracováno

Provolání československý výborů uměleckých svazů – tzv. Anticharta, NA, KSČ-ÚV-kulturní oddělení, nezpracováno