1989, listopad

Vnitrostranická informace o událostech roku 1989 politickoorganizačního oddělení ÚV KSČ, 1989, Praha, NA, KSČ-ÚV – oddělení politicko-organizační, č. 53, nezpracováno

Vnitrostranické informace obsahovaly zprávy o činnosti nižších stranických orgánů, o politické situaci v krajích a náladách obyvatelstva.
(PDF – 2 MB)

Stenografický záznam z mimořádného zasedání ústředního výboru KSČ (PDF – 4,1 MB), 1989, 24. listopad, Praha, NA, KSČ-ÚV – zasedání, kart. 373