Normalizace

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ – brožura pro vnitrostranickou potřebu, 1970, prosinec, Praha, NA, KSČ-ÚV – politicko-organizační oddělení, nezpracováno

Směrnice ÚV KSČ k založení a vedení jednotné centrální evidence představitelů, exponentů a nositelů pravicového oportunismu, 1971, 4. leden, Praha, NA, KSČ-ÚV, SÚV, a. j. 170/14, a.j. 170/14, sv. 68

V prosinci 1970 schválilo plenární zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa.

Součástí tzv. normalizace byly rozsáhlé personální čistky nejen uvnitř KSČ, ale prakticky ve všech sférách a odvětvích veřejného života. 

Novoroční projev prezidenta republiky Gustáva Husáka, 1976, 1. leden, Praha, NA, KSČ-ÚV-GH, nezpracováno

V dubnu 1969 stanul v čele KSČ původně reformě nakloněný slovenský politik Gustáv Husák, po srpnových událostech zastánce tvrdé linie.
(PDF – 870 kB)