1929

Návrhy památníku na oslavu husitského vítězství u Domažlic

Vítězství husitských vojsk nad křižáckými v bitvě u Domažlic, k níž došlo 14. srpna 1431, připomíná památník, jehož vznik na vrchu Baldov u Domažlic iniciovala zdejší Legionářská jednota v roce 1926.

Ze začátku se uvažovalo o umístění památníku v zahradě u Chodského hradu. Od této lokalizace se záhy ustoupilo a v průběhu roku 1929 byla vypsána architektonická soutěž na podobu pomníku umístěného na vrchu Baldov. Mezi předloženými návrhy se nacházely také práce renomovaných architektů Václava Neckáře a Ludvíka Hilgerta. Vítězným projektem se ale nakonec stal 18 metrů vysoký památník s rozhlednou od Karla Roškota.

Proto, aby mohla být stavba památníku realizována, byla založena dvě bankovní konta a vyhlášena sbírka. Oslavy spojené s položením základů proběhly v srpnu 1931 souběžně s tradiční Vavřineckou poutí. Sokl památníku tvořily kameny a prsti země pocházející z nejslavnějších husitských bojišť (Tábor, Lipany, Havlíčkův Brod, Tachov, Domažlice, Vyšehrad a Vítkov). Výbor pro postavení pomníku si od oslav sliboval, že by se mohlo podařit získat chybějící finance ke stavbě, avšak v důsledku nepříznivého počasí nezaznamenaly akce valnou účast.     

V následujících letech zájem o dokončení pomníku upadal a po druhé světové válce se snahy o dostavbu už neobnovily. Kamenný základ pro památník postupem času chátral a na počátku 21. století dokonce zmizela pamětní bronzová plaketa a měděná pamětní schránka.

K obnově snah o vybudování památníku došlo až v roce 2009, kdy byla založena Společnost pro památník bitvy u Domažlic. Ta stanovila, že stavba má mít podobu kalicha. Slavnostní odhalení žulového památníku ve tvaru kalicha z dílny sochaře Václava Fialy se uskutečnilo v roce 2015.

 

Soutěžní návrh Kamila Roškota na provedení pomníku husitského vítězství na Baldovském návrší, [1929], SOKA Domažlice, Výbor pro postavení památníku Baldov, neinv.

Soutěžní návrh Ludvíka Hilgerta na provedení pomníku husitského vítězství na Baldovském návrší, [1929], SOKA Domažlice, Výbor pro postavení památníku Baldov, neinv.

Soutěžní návrh Václava Neckáře na provedení pomníku husitského vítězství na Baldovském návrší, 1929], SOKA Domažlice, Výbor pro postavení památníku Baldov, neinv.

Pamětní list vložený do základu pomníku, 1931, SOKA Domažlice, Výbor pro postavení památníku Baldov, neinv., předán do archivu při vyjmutí ze základního kamene v roce 2015.