Zahraniční cesty pracovníků 2018

Německo — Mnichov, PhDr. Eva Drašarová, CSc., PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Pavel Dufek, Ph. D., Mgr. František Frňka, 4. – 6. 12. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 4. až 6. prosince 2018 vykonali PhDr. Eva Drašarová, CSc., PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr., Pavel Dufek, Ph. D. a Mgr. František Frňka, za účelem návštěvy vernisáže výstavy Obchodování v srdci Evropya bádání v Bavorském Hlavním státním archivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 142 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Jan Kahuda, Ph. D., PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., 26. – 30. 11. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 26. až 30. listopadu 2018 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. a Mgr. Jan Kahuda, Ph. D., za účelem ediční přípravy vzpomínek Karla Kazbundy, Studie o F. L. Riegerovi, a účasti na konferenci DLM Forum.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 215 kB)


Rakousko — Vídeň, Ing. Miroslav Kunt, 26. – 30. 11. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 26. až 30. listopadu 2018 vykonal Ing. Miroslav Kunt, za účelem dokončení výzkumu k publikaci „Historie železničních tratí a stanic v datech“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 140 kB)


Slovensko — Bratislava, MgA. Štěpánka Borýsková, Ph. D., Mgr. Blanka Hnulíková,
25. 11. – 28. 11. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou ve dnech 23. až 25. listopadu 2018 vykonaly MgA. Štěpánka Borýsková, Ph. D. a Mgr. Blanka Hnulíková, za účelem uspořádání odborného workshopu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 473 kB)


Chorvatsko — Záhřeb, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, 19. – 20. 11. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty, kterou ve dnech 19. až 20. listopadu 2018 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a Mgr. Kateřina Zenklová, za účelem účasti na festivalu filmů vytvořených v rámci projektu EU CO:OP.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 193 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Tomáš Kalina, 14. – 16. 11. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Berlína, kterou ve dnech 14. až 16. listopadu 2018 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková a PhDr. Tomáš Kalina za účelem návštěvy novostaveb depotních budov ve státních archivech v Berlíně a v Postupimi.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 347 kB), příloha (PDF – 774 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Jitka Křečková, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Kateřina Zenklová, 9. 11. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Vídně, kterou dne 9. listopadu 2018 vykonaly Jitka Křečková, PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Kateřina Zenklová, za účelem účasti na slavnostním zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research), konaném při příležitosti jeho desetiletého výročí ve Vídni.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 189 kB)


Slovensko — Bratislava, Bc. Jiří Bernas, 8. 11. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou dne 8. listopadu 2018 vykonal Bc. Jiří Bernas, za účelem účasti na konferenci CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 138 kB)


Německo — Koblenz, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., 7. – 8. 11. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 7. až 8. listopadu 2018 vykonal PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., za účelem účasti na workshopu k problematice uchovávání elektronických dokumentů, s názvem: KLA-Ausschuss „Digitale Archive“ Workshop „Von der Theorie zur Praxis: Bestandserhaltung digitaler Unterlagen“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 221 kB)


Slovinsko — Lublaň, PhDr. Jan Krlín, 24. – 30. 10. 2018

Zpráva ze zhraniční cesty na Slovinsko, kterou ve dnech 24. až 30. října 2018 vykonal PhDr. Jan Krlín, za účelem výzkumu pramenů k dějinám první světové války.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 182 kB)


Itálie — Florencie, Mgr. Pavel Koblasa, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., 21. – 27. 10. 2018

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 21. až 27. října 2018 vykonali Mgr. Pavel Koblasa a PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., za účelem výzkumu archivního materiálu a zkoumání problematiky elektronických dokumentů a digitalizace.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 287 kB)


Ukrajina — Užhorod, Mgr. David Hubený, Ph. D., 16. – 19. 10. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty na Ukrajinu, kterou ve dnech 16. až 19. října 2018 vykonal Mgr. David Hubený, Ph. D., za účelem aktivní účasti na konferenci “Vznik první Československé republiky“ pořádané Užhorodskou národní univerzitou s referátem „Československé vnitrostátní bezpečnostní složky na Podkarpatské Rusi“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 214 kB)


Polsko — Varšava, Mgr. Zora Machková, Mgr. Adam Zítek, 12. – 20. 10. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Polska, kterou ve dnech 12. až 20. října 2018 vykonala Mgr. Zora Machková a Mgr. Adam Zítek, za účelem: seznámení se s polskou archivní praxí, studiem archivních materiálů, jednání o možnosti spolupráce při tvorbě edic k československo-polským vztahům a jednání v rámci spolupráce Národního archivu na výstavě Muzea Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 150 kB)


Německo — Bad Füssing, PhDr. Jakub Šlouf, Ph. D., PhDr. Miroslav Šepták, Ph. D., Roman Novák, 10. 10. 2018

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou dne 10. října 2018 vykonali PhDr. Jakub Šlouf, Ph. D., PhDr. Miroslav Šepták, Ph. D. a Roman Novák, za účelem průzkumu a předběžného výběru dokumentů z pozůstalosti Karla Kryla.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 138 kB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Eva Drašarová, CSc., Mgr. David Hubený, Ph. D., 4. – 5. 10. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou ve dnech 4. až 5. října 2018 vykonali PhDr. Eva Drašarová, CSc. a Mgr. David Hubený, Ph. D., za účelem účasti na vernisáži výstavy „Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus“ ve Slovenském národním archivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 213 kB)


Itálie — Řím, PhDr. Alena Pazderová, 28. 9. – 29. 10. 2018

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 28. září až 29. října 2018 vykonala PhDr. Alena Pazderová, za účelem vykonání studijní cesty v rámci kulturní dohody.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 290 kB)


USA — Boston, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., 23. — 29. 9. 2018

Zpráva ze zahraniční služební do USA, kterou ve dnech 23. až 29. září 2018 vykonal PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., za účelem účasti na konferenci iPres 2018.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 193 kB)


Itálie — Neapol, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, 24. – 26. 9. 2018

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 24. až 26. září 2018 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a Mgr. Kateřina Zenklová, za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS a projektu CO:OP.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 210 kB)


Slovensko — Košice, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. David Hubený, Ph. D., 17. – 20. 9. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou ve dnech 17. až 20. září 2018 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. David Hubený, Ph. D., za účelem účasti na konferenci a vernisáži ve Státním archivu Košice.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 209 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Eva Gregorovičová, 10. – 20. 9. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 10. až 20. září 2018 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová, za účelem práce na grantovém projektu Ludvík Salvátor Toskánský, vědec a cestovatel.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 243 kB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Pavel Dufek, Ph. D., Mgr. David Hubený, Ph. D., 10. – 11. 9. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou ve dnech 10. až 11. září 2018 vykonali PhDr. Pavel Dufek, Ph. D. a Mgr. David Hubený, za účelem převozu panelové výstavy „Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 139 kB)


Ukrajina — Užhorod, Mgr. David Hubený, Ph. D., 1. – 7. 9. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty na Ukrajinu, kterou ve dnech 1. až 7. září 2018 vykonal Mgr. David Hubený, Ph. D., za účelem návštěvy Státního archivu Zakarpatské oblasti v Užhrodě a Muzea Stalinského teroru v Užhorodě.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 138 kB)


Německo — Drážďany, PhDr. Eva Drašarová, CSc., PhDr. Tomáš Kalina, 4. 9. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou dne 4. září 2018 vykonali PhDr. Eva Drašarová, CSc. a PhDr. Tomáš Kalina, za účelem konzultace k novostavbě depotního bloku v instituci Hauptstaatsarchiv, Dresden.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 1 MB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Pavel Koblasa, 5. – 10. 8. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 5. až 10. srpna 2018 vykonal Mgr. Pavel Koblasa, za účelem výzkumu materiálů k dějinám císařských statků.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 138 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, 15. – 20. 7. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 15. až 20. července 2018 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika Sedláková, za účelem studijního pobytu v rámci IP — Nacistická okupační správa v Protektorátu Čechy a Morava a její představitelé.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 227 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Martin Klečacký, Ph. D., 9. – 20. 7. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 9. až 20. července 2018 vykonal PhDr. Martin Klečacký, Ph. D., za účelem archivního výzkumu v institucích: Österreichisches Staatsarchiv (rakouský Státní archiv); Österreichische Nationalbibliothek (rakouská Národní knihovna).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 138 kB)


Německo — Marburg, Mgr. Pavlína Nimrichtrová, Mgr. Zbyšek Stodůlka, 4. 6. – 6. 6. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 4. až 6. června 2018 vykonali Mgr. Pavlína Nimrichtrová a Mgr. Zbyšek Stodůlka, za účelem účasti na konferenci Archivschule Marburg (23. archivněvědecké kolokvium s názvem „e-Government a digitální archivnictví“).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 146 kB)


Slovensko — Bratislava, Mgr. Lucia Hoľanová, Mgr. David Hubený, Ph. D., 26. – 28. 6. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou ve dnech 26. — 28. června 2018 vykonali Mgr. Lucia Hoľanová a Mgr. David Hubený, Ph. D., za účelem aktivního vystoupení na konferenci „Bezpečnostné orgány a zložky v mestách vo svetle archívnych dokumentov“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 142 kB)


Finsko — Helsinki, Mgr. Jitka Křečková, PhDr. Alena Pazderová, 4. – 6. 6. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Finska, kterou ve dnech 4. až 6. června 2018 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a PhDr. Alena Pazderová, za účelem účasti na 21. zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) a 7. schůzi projektu CO:OP.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 194 kB)


Slovensko — Bratislava, Mgr. Libuše Holakovská, Ing. Hana Paulusová, 7. 3. – 9. 3. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou ve dnech 7. až 9. března 2018 vykonaly Mgr. Libuše Holakovská a Ing. Hana Paulusová, za účelem účasti na konferenci „CSTI 2018, Conservation Science, Technology and Industry“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 272 kB)


Německo — Marburg, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Mgr. Zbyšek Stodůlka, Mgr. Karolína Šimůnková, 6. 3. – 8. 3. 2018

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 27. listopadu až 1. prosince 2017 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Mgr. Zbyšek Stodůlka a Mgr. Karolína Šimůnková, za účelem účasti na 22. zasedání pracovní skupiny „Archivace dokumentů z elektronických systémů“ (22. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 143 kB), příloha 1 (PDF – 610 kB), příloha 2 (PDF – 79 kB)