1914

Císařský manifest
Mým národům,
1914, 28. červenec, NA, PP, kart. 3019

Císařský manifest vysvětlující vyhlášení války Srbsku stál na počátku více než čtyřletého konfliktu, který svým rozsahem neměl dosud obdoby. První světová válka ukázala možnosti i limity velmocenské politiky i nemožnost dalšího evropského a světového vývoje v zavedených kolejích. Na jejím počátku stál svět tradičních mocenských center, na jejím konci pak vznik národních států a zcela nová mocenská mapa světa.

Rakousko-uherská monarchie provedla částečnou mobilizaci již 25. července 1914 (8 armádních sborů). Všeobecná mobilizace byla reakcí na předchozí obdobná opatření jiných států, zejména ruskou úplnou mobilizaci o den dříve. Mobilizován byl zbytek armádních sborů, válečné loďstvo i zeměbrana, byla vytvářena domobrana. První světová válka – Velká válka začala v plném rozsahu.

Vyhláška o všeobecné mobilizaci, 1914, 31. červenec, NA, PP, kart. 3019