Edice, soupisy

Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628, Tom. I., Epistulae et acta Cesaris Speciani 1592–1598, Pars IV. Januar 1595 – Juni 1595, Pars V. Juli 1595 – Dezember 1595
Cena: 950,- Kč
Ondřej Franta. Vězněm ve střední Asii
Cena: 360,- Kč
Zemědělsko-lesnický archivář a historik. Na paměť PhDr. Miloslava Košťála
Cena: 220,- Kč
František Bláha: Stopami paměti. Torzo vzpomínek
Cena: 220,- Kč
Karel Kazbunda: Mé archivní poslání ve Vídni 1919–1923
Cena: 610,- Kč
Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé
Cena: 370,- Kč
Václav Davídek – Cestou necestou
Cena: 320,- Kč
Zemědělsko-lesnický archivář – špičkový historik lesa
Cena: 415,- Kč
K. und k. Privat- und Familiengüter unter der Regierung von Kaiser Franz Joseph I.
Cena: 460,- Kč
S projevem nejhlubší úcty — Dopisy, zprávy a depeše H. Ripky E. Benešovi (1922–1948)
Cena: 435,- Kč
Přehled osobních fondů zemědělců a lesníků v paměťových a jiných institucích
Cena: 210,- Kč
Miloslav Moulis: Z mých vzpomínek
Cena: 187,- Kč
Adolf Ludvík Krejčík — Paměti
Cena: 210,- Kč
Obeznalý zootechnik s historickým nadhledem
Cena: 100,- Kč
Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra — Erbovní listiny
Cena: -
Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1527–1620
Cena: 210,- Kč
Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 17. Československé vlády (3. Hodžovy)
Cena: 156,- Kč
Katalog a restříky k protokolům schůzí 16. Československé vlády (2. Hodžovy) 19.12.1935–16.7.1937
Cena: 210,- Kč
Paměti a projevy
Cena: 210,- Kč
Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783, II. + GŘ
Cena: 315,- Kč
Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783, I.
Cena: 227,- Kč
Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. (1)
Cena: 290,- Kč
Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. (2)
Cena: 290,- Kč
Berní rula 34 – Kladsko
Cena: 180,- Kč
Berní rula 6 — Kraj Bechyňský II
Cena: 360,- Kč
Berní rula 7 — Kraj Bechyňský III
Cena: 332,- Kč
Soupis židovských rodin v Čechách z r 1793, VI./2.
Cena: 180,- Kč
Soupis židovských rodin v Čechách z r 1793, VI./1.
Cena: 180,- Kč
Soupis židovských rodin v Čechách z r 1793, V.
Cena: 200,- Kč
Berounsko — Soupis poddaných podle víry z roku 1651
Cena: 235,- Kč
Kouřimsko — Soupis poddaných podle víry z roku 1651
Cena: 134,- Kč
Rakovnicko — Soupis poddaných podle víry z roku 1651
Cena: 175,- Kč
Boleslavsko — Soupis poddaných podle víry z roku 1651
Cena: 180,- Kč
Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom.I. — Epistulae et acta Cesari Speciani 1592–1598, pars I–III (1592–1594)
Cena: 1376,- Kč
Čsl.-sov. vztahy v  diplom. dějinách, 2. díl
Cena: 220,- Kč
Čsl.-sov. vztahy v  diplom. dějinách, 1. díl
Cena: 210,- Kč
Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji 1914–1918, sv. V., 1918
Cena: 50,- Kč
Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji 1914–1918, sv. IV., 1917
Cena: 50,- Kč
Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji 1914–1918, sv. III., 1915
Cena: 50,- Kč
Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji 1914–1918, sv. II., 1915
Cena: 50,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Vznik JZD 1954
Cena: 165,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Podmínky pro vznik JZD 1947
Cena: 120,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Podmínky pro vznik JZD 1946
Cena: 100,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Podmínky pro vznik JZD 1945
Cena: 60,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Vznik JZD 1953
Cena: 60,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Vznik JZD 1952
Cena: 60,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Vznik JZD 1951
Cena: 50,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Vznik JZD 1950
Cena: 50,- Kč
Soupis dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914-1918. Svazek II léta 1917-1916
Cena: 50,- Kč
Soupis dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914-1918. Svazek I léta 1914-1916
Cena: 50,- Kč