Edice, soupisy

Nedostatek odvahy ke smíru
Cena: 920,- Kč
František Bláha: Stopami paměti. Torzo vzpomínek
Cena: 220,- Kč
Karel Kazbunda: Mé archivní poslání ve Vídni 1919–1923
Cena: 610,- Kč
František Bauer: Život proti zkáze. Torzo pamětí novináře 1925–1945.
Cena: 370,- Kč
Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé
Cena: 370,- Kč
Václav Davídek – Cestou necestou
Cena: 320,- Kč
Zemědělsko-lesnický archivář – špičkový historik lesa
Cena: 415,- Kč
K. und k. Privat- und Familiengüter unter der Regierung von Kaiser Franz Joseph I.
Cena: 460,- Kč
C. a k. soukromé a rodinné statky za vlády císaře Františka Josefa I.
Cena: 235,- Kč
S projevem nejhlubší úcty — Dopisy, zprávy a depeše H. Ripky E. Benešovi (1922–1948)
Cena: 435,- Kč
Člověk se srdcem na dlani — Deník Josefa Holce z konce II. světové války a prvních poválečných měsíců
Cena: -
Přehled osobních fondů zemědělců a lesníků v paměťových a jiných institucích
Cena: 210,- Kč
Seriózní historik a archivář v záři zeleného čtyřlístku. Pocta doc. PhDr. Václavu Černému
Cena: -
Miloslav Moulis: Z mých vzpomínek
Cena: 187,- Kč
Jaroslav Janda — Moje vzpomínky na světovou válku 1914–1918
Cena: -
Adolf Ludvík Krejčík — Paměti
Cena: 210,- Kč
Jiřina Švermová-Kopoldová: Deníček spojařky
Cena: 200,- Kč
Obeznalý zootechnik s historickým nadhledem
Cena: 100,- Kč
Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra — Erbovní listiny
Cena: -
Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1527–1620
Cena: 210,- Kč
Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 17. Československé vlády (3. Hodžovy)
Cena: 156,- Kč
Katalog a restříky k protokolům schůzí 16. Československé vlády (2. Hodžovy) 19.12.1935–16.7.1937
Cena: 210,- Kč
Paměti a projevy
Cena: 210,- Kč
Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783, II. + GŘ
Cena: 315,- Kč
Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783, I.
Cena: 227,- Kč
Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. (1)
Cena: 290,- Kč
Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. (2)
Cena: 290,- Kč
Berní rula sv. 34 (Kladsko)
Cena: 180,- Kč
Berní rula sv. 15 (kraj Hradecký IV.)
Cena: -
Berní rula sv. 25 Plzeňsko III.
Cena: 150,- Kč
Berní rula sv. 28 (kraj Prácheňský II.)
Cena: -
Berní rula sv. 14 (kraj Hradecký III.)
Cena: -
Berní rula 6 — Kraj Bechyňský II
Cena: 360,- Kč
Berní rula. Sv. 4, 5, Kraj Bechyňský
Cena: 580,- Kč
Berní rula 7 — Kraj Bechyňský III
Cena: 332,- Kč
Soupis židovských rodin v Čechách z r 1793, II.
Cena: -
Soupis židovských rodin v Čechách z r 1793, IV.
Cena: 200,- Kč
Soupis židovských rodin v Čechách z r 1793, VI./2.
Cena: 180,- Kč
Soupis židovských rodin v Čechách z r 1793, VI./1.
Cena: 180,- Kč
Soupis židovských rodin v Čechách z r 1793, V.
Cena: 200,- Kč
Berounsko — Soupis poddaných podle víry z roku 1651
Cena: 235,- Kč
Kouřimsko — Soupis poddaných podle víry z roku 1651
Cena: 134,- Kč
Rakovnicko — Soupis poddaných podle víry z roku 1651
Cena: 175,- Kč
Boleslavsko — Soupis poddaných podle víry z roku 1651
Cena: 180,- Kč
Čsl.-sov. vztahy v  diplom. dějinách, 2. díl
Cena: 220,- Kč
Čsl.-sov. vztahy v  diplom. dějinách, 1. díl
Cena: 210,- Kč
Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji 1914–1918, sv. V., 1918
Cena: 50,- Kč
Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji 1914–1918, sv. IV., 1917
Cena: 50,- Kč
Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji 1914–1918, sv. III., 1915
Cena: 50,- Kč
Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji 1914–1918, sv. II., 1915
Cena: 50,- Kč
Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji 1914–1918, sv. I., 1914
Cena: 50,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Vznik JZD 1954
Cena: 165,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Podmínky pro vznik JZD 1947
Cena: 120,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Podmínky pro vznik JZD 1946
Cena: 100,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Podmínky pro vznik JZD 1945
Cena: 60,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Vznik JZD 1953
Cena: 60,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Vznik JZD 1952
Cena: 60,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Vznik JZD 1951
Cena: 50,- Kč
Zemědělské družstevnictví — Vznik JZD 1950
Cena: 50,- Kč
Soupis dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914-1918. Svazek II léta 1917-1916
Cena: 50,- Kč
Soupis dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914-1918. Svazek I léta 1914-1916
Cena: 50,- Kč