1918, 28.–31. říjen

Delegace Národního výboru a Českého svazu na poradách s ministrem Benešem v Ženevě, 1918, 28.–31. říjen, NA, FČTK 1920–1936, Praha, č. 24483

Členové Národního výboru s dr. Edvardem Benešem na jednání v Ženevě v říjnu 1918, stojící zleva: Ivan Markovič, Emanuel Svoboda, Antonín Kalina, Štefan Osuský, Ludvík Strimpl, Jaroslav Preiss, sedící zleva: Gustav Habrman, František Staněk, Karel Kramář, Edvard Beneš, Václav Klofáč, Přemysl Šámal

„Seděli jsme, mluvili jsme, slovem dělali jsme, co jsme mohli.“  (PDF – 3,3 MB)

Stenografický protokol plenární schůze Národního výboru, 1918, 5. listopad, NA, NV 1918, fol. 141-145, kart. 1