1989, září – říjen

Dopis kardinála Františka Tomáška

Dopis kardinála Františka Tomáška předsedovi vlády ČSSR Ladislavu Adamcovi s informací o svatořečení Anežky Přemyslovny, 1989, 26. září, Praha, NA, ÚPV ČSSR/ČSFR-S, 1989, nezpracováno

Dopis kardinála Františka Tomáška, arcibiskupa pražského, předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi, ve kterém navrhuje, aby na svatořečení Anežky Přemyslovny ve Vatikánu  (PDF – 568 kB)

Odpověď předsedy vlády ČSSR Ladislava Adamce kardinálu Tomáškovi, 1989, 24. říjen, Praha, NA, ÚPV ČSSR/ČSFR-S, 1989, nezpracováno