Sborníky

K dějinám židů v českých zemích
Cena: -
Tomáš Kalina: Úvahy (nejen) o archivnictví
Cena: 230,- Kč
Kapitoly z dějin Rodinného archivu toskánských Habsburků
Cena: -
O mých předchůdcích a současnících
Cena: 310,- Kč
Archiváři
Cena: -
Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. pol. 19. stol.
Cena: 273,- Kč
Karel Beránek, výbor prací z let 1958–1999
Cena: 50,- Kč
Pocta Elišce Čáňové (sborník k životnímu jubileu)
Cena: 50,- Kč
Pocta J. Kollmanovi (sborník k životnímu jubileu)
Cena: 60,- Kč
Kde je domov (sborník k životnímu jubileu R. Machatkové)
Cena: 60,- Kč
Devatenáct nám bylo pryč
Cena: -
Našim jubilantkám
Cena: 50,- Kč
Z dějin Státního ústředního archivu v Praze a jeho předchůdců (koference ke 40. výročí SÚA)
Cena: -
130 let Zemského archivu
Cena: 35,- Kč