1940, 12. září

Vyhláška Policejního ředitelství v Praze omezující používání pouliční dráhy Židy, 1940, 12. září, Praha, NA, PP 1931–1940, sign. Z 33/6, kart. 1573

Na diskriminaci židovského obyvatelstva v protektorátu se vedle okupačních úřadů podílela i protektorátní vláda. Jejím úkolem bylo vyřazení Židů z veřejného života.   (PDF – 636 kB)

Der Neue Tag, roč. 1, č. 75, 1939, 22. červen, NA, Knihovna

V hospodářské oblasti bylo „řešení židovské otázky“ výhradně v rukou říšského protektora. Jeho nařízení z 21. června 1939 o židovském majetku definovalo na základě norimberských zákonů i pojem „žid“ a „židovský míšenec“. Účinnosti nabylo o den později zveřejněním v deníku Der Neue Tag.