Výroční a průběžné zprávy

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím v platném znění

 


 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

V režimu zákona č. 106/1999 Sb. bylo v roce 2021 podáno 8 žádostí, ve skutečnosti se však jednalo ve čtyřech případech o žádosti o kopie archiválií v režimu archivního zákona. Skutečná podání v režimu zákona o informacích byla čtyři. Na žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.

 

Průběžná zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021:

 • Dne 19. října 2021 obdržel Národní archiv žádost L.D.V. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
  Č. j.: NA-4254/12–2021 žádost (jpg – 246 kB) odpověď (jpg – 503 kB)
 • Dne 1. června 2021 obdržel Národní archiv žádost O.R., v níž se žadatel táže v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na Typ původce. Odpověď byla žadateli odeslána dne 3. 6. 2021. Žádost: NA 2358-1/05-2021 (PDF – 308 kB) | Odpověď: NA 2358-2/05-2021 (PDF – 383 kB)
 • Dne 22. března 2021 obdržel Národní archiv žádost Hlídač státu, z. ., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
  Č. j.: NA-921/12–2021  žádost (docx – 47 kB) | odpověď (PDF – 260 kB)
 • Dne 12. března 2021 obdržel Národní archiv žádost o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
  Č. j.: NA-998/12–2021 žádost (PDF – 178 kB) | odpověď (PDF – 2,5 MB)

 


 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

 

V režimu zákona č. 106/1999 Sb. bylo v roce 2020 podáno 11 žádostí, ve skutečnosti se však jednalo o žádosti o kopie archiválií v režimu archivního zákona. Skutečné podání v režimu zákona o informacích bylo jedno. Na žádost byla v zákonné lhůtě poskytnuta odpověď. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.

 

Průběžná zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 

 • Dne 22. 9. 2020 obdržel Národní archiv žádost Z. H., v níž žadatel požaduje dokumenty v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se ve skutečnosti jednalo o žádost v režimu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno správní rozhodnutí, kterým byla žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím odmítnuta.
 • Dne 24. 8. 2020 obdržel Národní archiv žádost L. P., v níž žadatel požaduje dokumenty v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se ve skutečnosti jednalo o žádost v režimu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno správní rozhodnutí, kterým byla žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím odmítnuta.
 • Dne 23. 7. 2020 obdržel Národní archiv žádost K. N., v níž žadatel požaduje dokumenty v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se ve skutečnosti jednalo o žádost v režimu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno správní rozhodnutí, kterým byla žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím odmítnuta.
 • Dne 6. 5. 2020 obdržel Národní archiv žádost V.P., v níž se žadatel táže v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na autenticitu dokumentu. Odpověď byla žadateli odeslána téhož dne. Žádost: NA 1732-1/05-2020  (PDF – 48kB)   ⁄   Odpověď: NA 1732-2/05-2020 (PDF – 1,18 MB).
 • Dne 21. 2. 2020 obdržel Národní archiv žádost J. Š., v níž žadatel požaduje dokument v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se ve skutečnosti jednalo o žádost v režimu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno správní rozhodnutí, kterým byla žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím odmítnuta.

 


 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

 

V režimu zákona č. 106/1999 Sb. byly v roce 2019 podáno 4 žádostí, ve skutečnosti se však jednalo o žádosti o kopie archiválií v režimu archivního zákona. Skutečná podání v režimu zákona o informacích nebyla žádná. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.

 


 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

 

V režimu zákona č. 106/1999 Sb. bylo v roce 2018 podáno 16 žádostí, ve skutečnosti se však jednalo o žádosti o kopie archiválií v režimu archivního zákona. Skutečná podání v režimu zákona o informacích byla tři. Na všechny žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.

 

Půběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
 • Dne 2. října 2018 obdržel Národní archiv žádost J. M. v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Odpověď byla žadateli odeslána dne 17. 10. 2018.
  Č. j.: NA-978/05-2018 žádost | odpověď | příloha
 • Dne 29. srpna 2018 obdržel Národní archiv žádost J. M. v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Odpověď byla žadateli odeslána dne 5. 9. 2018.
  Č. j.: NA-2979/12-2018 žádost odpověď
 • Dne 4. března 2018 obdržel Národní archiv žádost R. M. v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Odpověď byla žadateli odeslána dne 30. 5. 2018.
  Č. j.: NA-978/05-2018 žádost odpověď

 


 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

 

V roce 2017 byly podány tři žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.

 

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
 • Dne 8. června 2017 obdržel Národní archiv žádost JUDr. I. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Odpověď byla žadateli odeslána dne 22. 6. 2017.
  Č. j.: NA-2601/12-2017 žádost | odpověď
 • Dne 18. dubna 2017 obdržel Národní archiv žádost Ing. J. O., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Národní archiv požádal dne 21. 4. 2017 o doplnění žádosti. Žadatel doplnil potřebné údaje dne 3. 5. 2017. Odpověď byla žadateli odeslána dne 15. 5. 2017.
  Č. j.: NA-1858/12-2017  žádost  |  žádost o doplnění  | doplnění | odpověď
 • Dne 27. ledna 2017 obdržel Národní archiv žádost IRMS CRG., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Národní archiv odpověděl dne 7. 2. 2017.
  Č. j.: NA-398/12-2017 žádost  | odpověď

 


 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

 

V roce 2016 byly podány tři žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.

 

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016
 • Dne 20. září 2016 obdržel Národní archiv žádost pana Bc. M. N., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Žádá o poskytnutí Provozního řádu NDA. Národní archiv odpověděl dne 26. 9. 2016.
  Č. j.: NA-3899/05–2016  žádost  | odpověď
 • Dne 2. července 2016 obdržel Národní archiv žádost pana JUDr. I. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Žádá o poskytnutí údajů o platu a odměnách zaměstnankyně NA. Národní archiv odpověděl v prodloužené lhůtě dne 1. 8. 2016 a požadované informace sdělil.
  Č. j.: NA-1434/11–2016 žádost
 • Dne 22. března 2016 obdržel Národní archiv žádost paní A. V., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Žádá o poskytnutí opisu „Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců“. Národní archiv odpověděl dne 22. 3. 2016 a požadované informace sdělil.
  Č. j.: NA-1434/11–2016 žádost  | odpověď | příloha 1 | příloha 2

 


 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

 

V roce 2015 bylo podáno čtrnáct žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.

 

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015
 • Dne 14. prosince 2015 obdržel Národní archiv žádost Heagl, s.r.o., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Předmětem žádosti jsou dotazy týkající užívání právního systému CODEXIS. Národní archiv odpověděl dne 15. 12. 2015.
  Č. j.: NA-5127/12–2015 žádost | odpověď
 • Dne 11. prosince 2015 obdržel Národní archiv žádost Regionální poradenské agentury, s.r.o., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Předmětem žádosti jsou dotazy týkající Integrovaného regionálního operačního programu č. 17. Národní archiv odpověděl dne 15. 12. 2015.
  Č. j.: NA-5110/12–2015 žádost | odpověď
 • Dne 7. prosince 2015 obdržel Národní archiv žádost pana T. B., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Předmětem žádosti jsou tři dotazy týkající se spolupráce s konkrétními společnostmi. Národní archiv odpověděl dne 10. 12. 2015.
  Č. j.: NA-5024/12–2015 žádost | odpověď
 • Dne 25. listopadu 2015 obdržel Národní archiv žádost pana J. V. (datováno 24. 11. 2015),  níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona  106/1999 Sb. o svobodném přístupu  informacím v platném znění, týkajících se pojištění konkrétních archiválií. Národní archiv poskytl požadované informace dne 8. 12. 2015.
  Č. j.: NA-4859/12–2015 žádost | odpověď
 • Dne 13. listopadu 2015 obdržel Národní archiv datovou schránkou žádost pana J. M. (datováno 10. 8. 2015), adresovanou Magistrátu hl. m. Prahy, v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Národní archiv postoupil tuto žádost dne 19. 11. 2015 Magistrátu hl. m. Prahy pro nepříslušnost.
  Č. j.: NA-4733/12–2015 žádost | odpověď
 • Dne 11. listopadu 2015 obdržel Národní archiv žádost pana J. V., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotazy se týkaly informací o pojištění některých archiválií. Žadateli byla dne 24. 11. 2015 poskytnuta odpověď.
  Č. j.: NA-4667/12–2015 žádost | odpověď
 • Dne 5. října 2015 obdržel Národní archiv žádost pana D. K., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotazy se týkaly informací o hospodaření NA s investičními prostředky v letech 2009–2014. Žadateli bylo dne 15. 10. 2015 sděleno, že požadované informace nalezne ve Výročních zprávách NA.
  Č. j.: NA-4103/12–2015 žádost | odpověď
 • Dne 4. září 2015 obdržel Národní archiv žádost pana D. B., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotazy se týkaly výše poplatků vybraných Národním archivem za souhlas s jednorázovým užitím reprodukcí archiválií a za filmování archiválií. Žadateli byly požadované informace sděleny dne 15. září 2015.
  Č. j.: NA-3738/08–2015 žádost | odpověď
 • Dne 27. března 2015 obdržel Národní archiv žádost pana A. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Čtyři dotazy se týkaly odměn vyplacených Národním archivem zaměstnancům v roce 2014. Žadateli byly požadované informace sděleny dne 10. dubna 2015.
  Č. j.: NA-1361/12–2015 žádost | odpověď
 • Dne 24. března 2015 obdržel Národní archiv žádost paní A. V., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotaz se týkal plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. Žadatelce byla informace poskytnuta dne 31. března 2015.
  Č. j.: NA-1362/12–2015 žádost | odpověď | příloha
 • Dne 12. března 2015 obdržel Národní archiv žádost pana M. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dva dotazy se týkaly výběrového řízení do funkce ředitele Moravského zemského muzea v Brně. Žadatel byl informován dne 27. března 2015 o postupu, jakým může požadované informace získat.
  Č. j.: NA-1053/05–2015 žádost | odpověď | odpověď 2
 • Dne 2. února 2015 obdržel Národní archiv žádost pana M. V., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Celkem 23 dotazů se týkalo informací o NDA, digitalizaci a zpřístupnění archiválií. Požadované informace byly žadateli dle možností poskytnuty dne 16. února 2015.
  Č. j.: NA-3738-80/05–2015 žádost | odpověď | příloha
 • Dne 26. ledna 2015 obdržel Národní archiv žádost pana  P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Čtyři dotazy se týkaly informace o plánech činnosti Národního archivu v letech 2013–2015 se zvláštním zřetelem na činnost 8. oddělení; dva dotazy se týkaly výročních zpráv NA za roky 2013 a 2014; deset dotazů se týkalo digitalizace prováděné v NA; dalších šest dotazů věnoval žadatel problematice zpracovanosti archivních souborů v NA a jeden poslední dotaz se týkal zástupce ředitelky NA. Požadované informace byly žadateli dle možností poskytnuty dne 9. února 2015.
  Č. j.: NA-300/08–2015 žádost | odpověď 1 | odpověď 2 | odpověď 3 | odpověď 4 | odpověď 5 | příloha 1 | příloha 2
 • Dne 15. ledna 2015 obdržel Národní archiv žádost pana A. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dva dotazy se týkaly informace o výši superhrubé mzdy ředitelky a vedoucích všech oddělení Národního archivu a dále výše všech odměn poskytnutých každému ze zaměstnanců NA. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 29. ledna 2015.
  Č. j.: NA-181/12–2015 žádost | odpověď

 


 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

 

V roce 2014 bylo podáno šest žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.

 

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014
 • Dne 9. května 2014 obdržel Národní archiv žádost pana: J. Č., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotaz se týkal informace o podílu osob se zdravotním postižením. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 26. května 2014.
  Č. j.: NA-2123/12–2014 žádost | odpověď | příloha
 • Dne 6. května 2014 obdržel Národní archiv žádost pana L. A., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotaz se týkal informace o výhledech, směřování a odpovědnosti za digitalizaci v NA a digitalizace kartoték v rámci zákona č. 262/2011 Sb. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 20. května 2014.
  Č. j.: NA-2092/12–2014 žádost | odpověď | odpověď 2
 • Dne 24. března 2014 obdržel Národní archiv žádost pana M. B. občana, v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Otázky byly položeny formou dotazníku a týkaly se zajištění funkcionality dohledového systému Národního archivu. Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty v zákonné lhůtě.
  Č. j.: NA-1422/12–2014 příloha
 • Dne 10. března 2014 obdržel Národní archiv žádost občanského sdružení Oživení, o. s., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace se týkaly veřejné zakázky projektu Národního digitálního archivu, konkrétně: NDA, zadávací řízení na zajištění publicity (ev. č. zakázky v ISVZ: 214136). Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty v zákonné lhůtě.
  Č. j.: NA-1400/05–2014 žádost | odpověď | příloha 1 | příloha 2 | příloha 3
 • Dne 28. února 2014 obdržel Národní archiv žádost paní G. R., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotaz se týkal informace o účtování náhrady za poskytnutí informace. Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 10. března 2014.
  Č. j.: NA-51073/04–2014 žádost | odpověď
 • Dne 27. ledna 2014 obdržel Národní archiv žádost paní T. Z., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Patnáct otázek dotazníku se týkalo administrativních nákladů zadávání veřejných zakázek v roce 2013. Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 6. února 2014.
  Č. j.: NA-519/11–2014 žádost 1 | žádost 2 | žádost 3 | odpověď | příloha 1 | příloha 2

 


 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

 

V roce 2013 bylo podáno osm žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ve smyslu citovaného zákona (resp. nesplňovalo náležitosti dle citovaného zákona). Rovněž nebyla podána žádná stížnost.

 

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013
 • Dne 25. ledna 2013 obdržel Národní archiv žádost pana L. A., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Celkem 30 různorodých dotazů směřovalo především na činnost 8. oddělení Národního archivu. Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty v prodloužené lhůtě.
  Č. j.: NA 289/12-2013 žádost | odpověď | příloha 1 | příloha 2 | příloha 3
 • Dne 21. 2. 2013 obdržel Národní archiv e-mail podání pana L. A., označené jako odvolání. Podání nesplňuje zákonné náležitosti opravného prostředku, o čemž byl žadatel poučen odpovědí Národního archivu odeslanou dne 28. 2. 2013, přičemž bylo současně konstatováno, že žadatelem požadované informace byly poskytnuty, resp. v případě neposkytnutých bylo zdůvodněno, proč tyto poskytnout nelze.
  Současně žadatel zaslal žádost kanceláři ministra vnitra, (doručena dne 20. února 2013), která tuto postoupila k vyřízení dne 25. 2. 2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, který následně dne 1. 3. 2013 postoupil žádost Národnímu archivu pro věcnou nepříslušnost.
  Č. j.: NA 289/12-2013 žádost | odpověď | postoupení
 • Dne 30. ledna 2013 obdržel Národní archiv žádost pana R. S., se žádostí o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Celkem 8 dotazů se týkalo především digitalizace prováděné v Národním archivu. Žadatel dále požadoval zaslání interních dokumentů NA týkajících se digitalizace a IS, tyto interní dokumenty nebyly s odkazem na § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. žadateli poskytnuty. Ostatní požadované informace byly žadateli sděleny.
  Č. j.: NA 325/12-2013 žádost | odpověď | příloha
 • Dne 4. února 2013 obdržel Národní archiv žádost pana V. K. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace se týkaly zřizovatele Národního archivu, webových stránek a rozpočtu. Požadované informace byly žadateli sděleny.
  Č. j.: NA 383/12-2013 žádost | odpověď
 • Dne 19. února 2013 obdržel Národní archiv e-mail pana R. S. se žádostí o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Dotazy se týkaly především digitalizace prováděné v Národním archivu. Národní archiv zaslal požadované informace žadateli dne 4. 3. 2013.
  Č. j.: NA 556/12-2013 žádost | odpověď
 • Dne 2. dubna 2013 obdržel Národní archiv doporučený dopis pana J. Č. se žádostí o poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Požadoval opisy Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2011 a 2012. Národní archiv zaslal požadované informace žadateli dle jeho požadavku e-mailem dne 5. 4. 2013.
  Č. j.: NA 1129/12–2013 žádost | odpověď | příloha 1 | příloha 2
 • Dne 18. března 2013 obdržel Národní archiv žádost pana L. A., v níž žádal o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Dotazy se týkaly služebních cest zaměstnanců 8. oddělení NA uskutečněných v letech 2010–2012. Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty, avšak v části týkající se dohledání všech požadovaných informací, které je spojeno s jejich mimořádně složitým a časově náročným vyhledáváním bylo žadateli dne 28. 3. 2013 zasláno vyčíslení nákladů spojených s poskytnutím takovýchto informací podle § 17 odst. 3 zákona. Na tuto odpověď reagoval žadatel e-mailem ze dne 5. dubna 2013, označeným jako „odvolání do nákladů řízení“, avšak odpověď neobsahovala vyjádření o zaplacení požadované úhrady. Odpověď na tento e-mail odeslal NA dne 16. 4. 2013. Vzhledem k tomu, že žadatel nezaplatil stanovenou úhradu v zákonné lhůtě dle ust. § 17 odst. 5 zákona, Národní archiv žádost odložil.
  Č. j.: NA 912/12–2013 žádost | odpověď s. 1 | odpověď s. 2 | odvolání | odpověď
 • Dne 6. června 2013 obdržel Národní archiv e-mailovou žádost pana R. S. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Dotazy se týkaly především digitalizace prováděné v NA a rozpočtu NDA. Národní archiv zaslal požadované informace žadateli dne 20. 6. 2013.
  Č. j.: NA 1877/12–2013 žádost | odpověď str. 1 | odpověď str. 2 | odpověď str. 3
 • Dne 25. září 2013 obdržel Národní archiv žádost paní A. K., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Celkem 11 dotazů směřovalo k používání IT technologií Národního archivu a jejich zabezpečení. Požadované informace byly dle možností žadatelce poskytnuty v zákonné lhůtě.
  Č. j.: NA 3355/12–2013 žádost str. 1 | žádost str. 2 | odpověď

 


Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012. V roce 2012 nebyly podány žádné žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., nebyla poskytována žádná rešerše ani jednoduchá odpověď, současně se nevyřizovalo ani odvolání proti rozhodnutí ve smyslu citovaného zákona.

 


 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

 

Národní archiv oznamuje, že v roce 2011 byla podána 1 žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na tuto žádost byla v zákonné lhůtě poskytnuta rešerše. Současně se nevyřizovalo ani odvolání proti rozhodnutí ve smyslu citovaného zákona ani neřešily stížnosti.