Kvaterny desek zemských Království českého

Desky zemské byly úřední knihy, do nichž se zapisovala rozhodnutí zemského soudu a také výsady a práva jednotlivých šlechticů i celé země. (PDF – 87 kB)

Play Video

Rozsáhlý požár Pražského hradu dne 2. června 1541 postihl rovněž agendu zemských desek, které až na jeden kvatern podlehly plamenům. (PDF – 1,7 MB)

Karlštejnský kvatern, první deska menší zápisná Bohuslava Mazance (opis DZM 226), 1541–1544, NA, AČS-MSA, b) Karlštejnské kvaterny desek zemských, inv. č. 2 (DZKarl 2)

Hrad Karlštejn, kresba z roku 1720, NA, CDK, sign. B 1/9