1939, 28. říjen

Výstraha policejního ředitele v Praze před demonstracemi u příležitosti 28. října 1939 (26. 10. 1939), ÚŘP, sign. 114-10/3, fol. 108, kart. 47

U příležitosti výročí vzniku Československé republiky 28. října 1939 se uskutečnily v protektorátních městech, a zejména v Praze, demonstrace proti okupační moci.   (PDF – 1,5 MB)

Jan Opletal, NA, NAD 1347, č. neg. 20352

Vyhláška říšského protektora K. von Neuratha o uzavření českých vysokých škol, 1939, 17. listopad, NA, MV-ref. L, sign. C 6169, kart. 6a

Žádost Emila Háchy o propuštění studentů internovaných po listopadu 1939 v koncentračních táborech adresovaná Konradovi von Neurathovi, 1940, 22. květen, Praha, NA, ÚŘP, sign. 114-12/5, fol. 63-65, kart. 60