Sezima z Hořešovic

Vyobrazení místosudího a písaře desek dvorských Sezimy z Hořešovic, NA, DD, kniha 15, fol. 3r.

Sezima z Hořešovic byl drobným rytířem, pocházejícím ze vsi Hořešovice na Slánsku. (PDF – 196 kB)