Pozemková reforma

Základem pozemkové reformy po únoru 1948 se stal zákon o nové pozemkové reformě č. 46/1948 Sb., kterým došlo k naplnění zásad tzv. Hradeckého programu. Ústavodárné národní shromáždění jej přijalo již v březnu 1948.
(PDF – 1,9 MB)

Autentický záznam – Projev K. Gottwalda na konferenci rolnických komisí, zpochybňující chystanou kolektivizaci zemědělství, 1948, 28. únor, Praha, Slovanský dům, NA, NAD 1337/5 KG, část II. 

Materiál pro sekretariát ÚV KSČ omezování a zatlačování vesnických boháčů, 1951, 17. duben, NA, KSČ-ÚV-GS, a. j. 1014, sv. 156

Opis dopisu obyvatel Klučova proti vystěhování rodiny, 1952, 23. březen, Klučov, NA, SSNV, nezpracováno

Brožura Zemědělské brigády, NA, ÚV KSČ, sbírka, nezpracováno