Hrdinové ve stínu šibenice

Počáteční období nedemokratického režimu bývají často typická vysokou mírou násilí, uplatňovaného proti skutečným i domnělým nepřátelům či oponentům režimu. (PDF – 661 kB)

Zákon na ochranu lidově demokratické republiky č. 231/1948 Sb. z 6. října 1948, NA, ÚPV, usnesení vlády, nezpracováno

Základem politické perzekuce přelomu 40. a 50. let v Československu se stal zákon na ochranu lidově demokratické republiky

Zákon o Státním soudu č. 232/1948 Sb. z 6. října 1948, NA, ÚPV, usnesení vlády, nezpracováno

Státní soud byl zřízen zákonem jako zvláštní soudní orgán pro projednávání trestných činů podle zákona na ochranu lidově demokratické republiky. 

Zákon č. 247/1948 Sb. o táborech nucené práce z 25. října 1948, NA, ÚPV, usnesení vlády,  nezpracováno

Na konci roku 1948 byl přijat zákon o táborech nucených prací, na jeho základě byl vybudován systém těchto táborů, který fungoval až do roku 1954. 

Klement Gottwald

Autentický záznam – K. Gottwald k probíhajícím politickým procesům na zasedání ÚV KSČ, 1951, 24. únor, NA, NAD 1337, ev. č. 13-16 KG

Autentický záznam – K. Gottwald k probíhajícímu procesu s R. Slánským, na zasedání ÚV KSČ – výňatek, 1951, 6. prosinec, NA, NAD 1337, ev. č. 18 KG

Husák

Autentický záznam – G. Husák k politickým procesům a ke svému zatčení počátkem roku 1951 na zasedání ÚV KSČ za přítomnosti A. Novotného, 1968, 29. květen, NA, NAD 1337, ev. č. 77/4, B

Přepis dopisu G. Husáka A. Novotnému, 1959, 23. září