Československé vojenské jednotky

Výcvik československých vojenských letců v Anglii, NA, Sb. alb

Českoslovenští politici si uvědomovali, že za postupné zlepšování postavení exilového zřízení vděčí československým vojákům. (PDF – 334 kB)

Blahopřání česko-
slovenské exilové vlády 310. československé peruti RAF k prvnímu výročí existence jednotky
, 1941, 12. červenec, Londýn, NA, PMR-L, kart. 3, čj. 737/41/D

Československé vojenské jednotky na Východě, NA, Sovětská fotografie

Nejvýznamnějším pozemním útvarem se stala jednotka v SSSR pod vedením Ludvíka Svobody, která se postupně rozrostla ze samostatného praporu přes brigádu až po armádní sbor. (PDF – 609 kB)

Zpráva ministra národní obrany přednesená vládě o bojovém nasazení československých vojáků u Sokolova, 1943, 21. duben, Londýn, NA, PMR-L, kart. 5, čj. 1651/43/D

Dekret prezidenta republiky o postavení žen v československých vojenských jednotkách, (PDF – 518 kB), 1944, 15. květen, Londýn, NA, PMRL, kart. 87