Na obranu míru a demokracie

„Strany této smlouvy potvrzují…
svou touhu žít v míru se všemi národy
a všemi vládami.“

(Severoatlantická smlouva)

Usnesení vlády České republiky č. 37, 1998, 21. leden, Praha, NA, ÚV ČR

Mezinárodní vojenský pakt NATO (North Atlantic Treaty Organisation) byl založen 4. dubna 1949 jako vojenské seskupení států za účelem obrany demokracie a jejich vlastní bezpečnosti. (PDF – 40 kB)