1627, 1628

Obnovené zřízení zemské

Obnovené zřízení zemské, 1627, NA, Rukopisy, inv. č. 3374

Bitva na Bílé hoře v roce 1620 změnila mocenské poměry uvnitř českého státu. Znamenala konec stavovského státu a panovníkovi zajistila dominantní postavení v království.  (PDF – 521 kB)

Obnovené zřízení zemské pro Moravu, 1628, 1. červenec, Znojmo, MZA v Brně, G 21 Staré tisky, inv. č. 954, sign. III/614