1943, 12. prosinec

S ohledem na nezadržitelně se blížící Rudou armádu k nejvýchodnějším hranicím meziválečného Československa byla v Moskvě dne 12. prosince 1943 podepsána československo-sovětská spojenecká smlouva.
(PDF – 530 kB)

Snímek prezidenta republiky Edvarda Beneše (uprostřed), předsedy Státní rady Prokopa Maxy (vlevo) a státního ministra v Ministerstvu zahraničních věcí Huberta Ripky (vpravo) po prezidentově návratu z Moskvy, kde 12. prosince 1943 podepsal spojeneckou smlouvu mezi ČSR a SSSR, 1944, 6. leden, Londýn, NA, SR-L, kart. 8

Titulní list periodika Nové Československo informujícím o podpisu československo-sovětské smlouvy o pobytu spojeneckých sovětských vojsk na území ČSR z 8. května 1944, Londýn, NA, ZTA, kart. 3559, fasc. 6108

Na smlouvu z prosince 1943 navázala smlouva z 8. května 1944 o pobytu spojeneckých sovětských vojsk na území Československa.