1996, leden

Žádost České republiky o přijetí do Evropské unie v anglickém jazyce

Žádost České republiky o přijetí do Evropské unie v anglickém jazyce, 1996, leden, Praha, NA, Úřad vlády ČR

Memorandum

Memorandum (PDF – 393 kB), 1995, 7. prosinec, Praha, NA, ÚV ČR, materiál pro schůzi vlády ČR, č. j. 1048/95

Žádost byla koncipována jako dopis předsedy vlády ministru zahraničí státu, který předsedal Radě Evropské unie – v tomto případě ministryni zahraničí Italské republiky. (PDF – 362 kB)

Usnesení vlády České republiky č. 319

Usnesení vlády České republiky č. 319 (PDF – 373 kB), 2003, 31. březen, Praha, NA, ÚV ČR